Hướng dẫn tự học lập trình


Thư viện đề bài đã được phân loại theo các cấp độ (tham khảo  http://laptrinhonline.club/phanloaide/ ).

Để tự học lập trình, tùy theo trình độ của mình, bạn lần lượt chọn các cấp độ bài tập từ dễ đến khó: Làm các bài tập trong danh mục đến khi cảm thấy thành thạo.

Mỗi cấp độ sẽ có nhiều loại bài tập khác nhau. Bạn bật danh mục bài tập và lần lượt làm quen với từng dạng bài tập trong mỗi danh mục.

Đê bắt đầu, bạn cần làm quen với các bài toán dơn giản ở cấp độ beginner .

Với các bạn không chuyên lập trình, để làm quen với ngôn ngữ, tương đương với nội dung nhập môn lập trình cho sinh viên, cần đạt cấp độ cơ bản .

Với các bạn không thuộc khối chuyên CNTT, cần học lập trình để phục vụ các bài toán chuyên môn, lập trình nhúng..., cần đạt đến mức độ không chuyên .

Với các bạn chuyên ngành CNTT, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật là môn học cực kỳ hữu ích, các bạn hãy thử sức với các giải thuật và test case phức tạp ở mức độ chuyên CNTT.

Các bạn lập trình viên hãy làm quen với thực tế qua các vấn đề phức tạp, phải sử dụng đồng thời các kỹ năng, thuật toán cơ bản.

Nếu các bạn có các vấn đề chưa giải quyết được, cần sự giúp đỡ của cộng đồng coder, hãy gửi vấn đề ở cấp chuyên gia để cùng chung sức thực hiện.

Chúc các bạn đạt được mục tiêu của mình thông qua trang web yêu thích này.