Problems

Problem Category Points AC % Users
0.Tặng hoa Crush 04. Cơ bản-Thuật toán 4p 63.0% 38
Tổng đặc biệt 2 04. Cơ bản-Thuật toán 3p 17.1% 16
Tìm số cuối cùng 04. Cơ bản-Thuật toán 1p 20.3% 76
Điểm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy 04. Cơ bản-Thuật toán 2 32.1% 27
Sắp xếp truyện tranh 04. Cơ bản-Thuật toán 3 38.5% 6
Anh hùng bàn phím 04. Cơ bản-Thuật toán 2 20.0% 8
Vấn đề MODULO 04. Cơ bản-Thuật toán 3 12.6% 6
0.Sắp xếp Danh sách Trẻ em của Santa 04. Cơ bản-Thuật toán 1p 37.0% 15
Bộ 3 số tổng bằng 0 04. Cơ bản-Thuật toán 3p 4.4% 4
Ếch nhảy 04. Cơ bản-Thuật toán 3 12.9% 8
Từ xuất hiện nhiều nhất 04. Cơ bản-Thuật toán 3 20.0% 11
Số đường đi 04. Cơ bản-Thuật toán 4 33.3% 4
M số lớn nhất 04. Cơ bản-Thuật toán 3 33.3% 10
Số thiếu 04. Cơ bản-Thuật toán 1 50.0% 27
Bịt mắt bắt dê 04. Cơ bản-Thuật toán 3 64.7% 73
Sắp xếp nổi bọt (BUBBLE SORT) 04. Cơ bản-Thuật toán 2p 47.4% 14
Cây ATM trả tiền 04. Cơ bản-Thuật toán 3p 47.1% 12
Chẵn với lẻ 04. Cơ bản-Thuật toán 4p 15.2% 3
Lẻ vs Chẵn 04. Cơ bản-Thuật toán 4p 50.0% 19
Tìm số đầu tiên 04. Cơ bản-Thuật toán 1p 10.1% 6
Trao giải chung kết marathon 04. Cơ bản-Thuật toán 2 26.3% 63
Cực trị theo tính chất đồng dư 04. Cơ bản-Thuật toán 1 26.1% 38
Chu vi và diện tích đa giác lồi 04. Cơ bản-Thuật toán 2 41.8% 44
Dãy con đơn điệu tăng dài nhất 04. Cơ bản-Thuật toán 3p 53.6% 48
Dãy đảo dấu luân phiên 04. Cơ bản-Thuật toán 2p 32.2% 15
Dãy gần cấp số cộng 04. Cơ bản-Thuật toán 2 14.8% 15
Các đường chéo song song với đường chéo chính và đường chéo phụ của ma trận 04. Cơ bản-Thuật toán 2 40.0% 16
Đếm trên dãy số 04. Cơ bản-Thuật toán 1 30.0% 19
Đếm số hoán vị lặp 04. Cơ bản-Thuật toán 3 16.7% 2
Tính điểm thi đấu bóng đá 04. Cơ bản-Thuật toán 2 45.2% 14
Đếm số đoạn thẳng cắt đường thẳng y = x 04. Cơ bản-Thuật toán 1 23.2% 34
Tính chất đơn điệu của dãy số 04. Cơ bản-Thuật toán 2 32.0% 85
Sắp xếp chèn (INSERTION SORT) 04. Cơ bản-Thuật toán 2p 50.0% 18
Kiểm tra một dãy số nguyên có là dãy cấp số cộng hay không 04. Cơ bản-Thuật toán 1 29.1% 109
Lập lịch 04. Cơ bản-Thuật toán 3 33.3% 5
Liệt kê trên dãy 04. Cơ bản-Thuật toán 2p 20.9% 36
Tính toán trên ma trận 04. Cơ bản-Thuật toán 2 26.9% 45
Hàm ngược của hàm giai thừa 04. Cơ bản-Thuật toán 1 51.6% 39
Nhân 2 số lớn 04. Cơ bản-Thuật toán 2 34.0% 26
Phép giao hai tập hợp 04. Cơ bản-Thuật toán 3 57.4% 25
Sắp xếp chọn (SELECTION SORT) 04. Cơ bản-Thuật toán 2p 44.0% 10
Trung bình cộng và trung bình nhân 04. Cơ bản-Thuật toán 1 24.6% 90
Tính điểm thi lập trình 04. Cơ bản-Thuật toán 1 40.0% 12
Biểu thức tính toán trên dãy 04. Cơ bản-Thuật toán 3p 22.6% 79
Đếm số ước của n giai thừa 04. Cơ bản-Thuật toán 3 25.3% 20
Vẽ biểu đồ tăng giảm giá chứng khoán 04. Cơ bản-Thuật toán 2 26.9% 6
Vị trí sau khi sắp xếp 04. Cơ bản-Thuật toán 2p 59.4% 91
Đếm số xâu nhị phân không chứa 101 04. Cơ bản-Thuật toán 4p 35.0% 5
Xích mèo 04. Cơ bản-Thuật toán 3 40.7% 14
Chụp ảnh kỷ yếu 04. Cơ bản-Thuật toán 2 37.6% 27