Bánh đa nem


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 250M

Author:
Problem type

Đề bài:

Cứ mỗi đợt Tết đến xuân về, trong mâm cơm nhà Duy lại không thể thiếu được các món ăn dân gian như bánh chưng, gà luộc, bánh đa nem.

Năm nay Duy được giao cho công việc rán bánh đa nem, vì chảo rán nhà Duy chỉ rán được từ 1-9 chiếc bánh đa nem một lúc.

Vì vậy Duy muốn nhờ các bạn tính xem với N chiếc bánh đa nem thì Duy phải ngồi rán ít nhất bao nhiêu lần.

Input:

 • Một dòng duy nhất chứa số nguyên dương N là số bánh đa nem cần rán ( 1<=N<=10000)

Output:

 • Số lần rán bánh đa nem tối thiểu.

Example 1:

Input

15

Output

2

Example 2:

Input

27

Output

3

Comments


 • 0
  DUYANH_CNTT3_K60  commented on Nov. 12, 2019, 11:10 a.m.

  Dạ vâng e cảm ơn ạ


 • 0
  TICHPX  commented on Nov. 12, 2019, 11:08 a.m.

  Code tham khảo

  #include<stdio.h>
  int main()
  {
    int n;
    scanf("%d",&n);
    printf("%d",(n+8)/9);
  }

 • 0
  DUYANH_CNTT3_K60  commented on Nov. 12, 2019, 9:57 a.m.

  include "stdio.h"

  int main(){ int n, i; printf("Nhap so nem can ran : "); scanf("%d", &n); if(n>=1 && n<=9) printf("Can ran 1 lan "); if(n>9){ i=n/9; if(n-9i==0) printf("Can ran %d lan ", i); if(n-9i>=1 && n-9*i <9) printf("Can ran %d lan ", i+1); }

  }


  • 0
   TICHPX  commented on Nov. 12, 2019, 11:07 a.m.

   Em chỉ in ra đúng con số thôi đừng thêm gì cả