Problems

Problem Category Points AC % Users
0.Luffy thăm bạn 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2p 17.6% 172
0.Ngày tiếp theo 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 29.3% 531
Bánh đa nem 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 61.6% 1005
Nhà soạn nhạc tài ba 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 30.9% 528
5.Tổng 3 số nguyên 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 18.0% 150
5.Khớp Ảnh 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2 28.9% 48
5.Thời gian còn lại 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 43.5% 473
5.Shadow Fiend 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 56.4% 57
Thơ Haiku 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 67.6% 363
Làm bài tập 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 17.0% 225
Bàn phím của Rambo 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 27.2% 80
Trò chơi với dãy số 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 22.7% 58
Hotel 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 39.7% 450
Chuỗi hoàn hảo 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 61.0% 374
Đếm màu vỏ lon Monster Energy 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 44.1% 381
Sơn cột 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 45.5% 298
Rambo và phép toán trừ 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 82.8% 190
3 gói kẹo 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 54.1% 538
Rambo cắt cỏ 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 17.9% 14
Thừa số đặc biệt 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2 17.2% 14
Gom Nhóm 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2 31.3% 83
Tiền Điện Nhà Dan 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 55.3% 285
Cờ Vua 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 61.7% 159
Count Similar Character 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 66.1% 197
Rich Number 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 37.3% 325
Sô Nguyên Tố Trong Dãy 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 52.7% 173
Phân Loại Tam Giác 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 53.0% 200
Các Đỉnh Núi 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 25.2% 193
Biến Đổi Nhanh Nhất 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 15.2% 74
Thống kê số ca nhiễm COVID-19 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2 24.7% 62
Simple Calculate 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 70.2% 436
0.Bóng chuyền 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 6.4% 49
0.Tuổi trong ngày 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 61.9% 558
0.Ổ cắm điện 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 78.2% 483
0.Điểm trung bình 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 6.8% 64
Hai hóa đơn 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 34.6% 81
5.Vượt quá Z 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 34.4% 86
0.Số dương 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 43.0% 888
0.t2r2.Thách thức của Bino 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 51.7% 539
0.Tăng dân số 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 20.5% 14
0.Kê khai mẫu tên 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 32.4% 175
0.Đánh số trang bằng số La Mã 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 54.9% 123
0.Sáu số lẻ 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 53.7% 663
0.t2r2.Số lớn nhất và vị trí 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 33.6% 415
0.Số và vị trí bé nhất 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 34.8% 351
0.Vùng bên phải 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 47.4% 137
0.Cực dễ 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 57.5% 730
5.Trình tự của số và tổng 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 36.4% 134
Lặn 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 27.7% 25
0.Tiền giấy và Tiền xu 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2p 11.9% 100