Problems

Problem Category Points AC % Users
0.Luffy thăm bạn 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2p 18.0% 156
0.Ngày tiếp theo 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 29.2% 494
Bánh đa nem 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 61.5% 962
Nhà soạn nhạc tài ba 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 30.5% 485
5.Tổng 3 số nguyên 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 18.0% 140
5.Khớp Ảnh 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2 29.2% 46
5.Thời gian còn lại 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 43.0% 450
5.Shadow Fiend 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 54.5% 51
Thơ Haiku 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 66.9% 344
Làm bài tập 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 16.3% 201
Bàn phím của Rambo 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 27.9% 72
Trò chơi với dãy số 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 20.4% 48
Hotel 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 39.4% 431
Chuỗi hoàn hảo 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 60.6% 361
Đếm màu vỏ lon Monster Energy 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 44.1% 365
Sơn cột 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 44.6% 280
Rambo và phép toán trừ 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 82.7% 169
3 gói kẹo 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 53.6% 515
Rambo cắt cỏ 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 12.3% 7
Thừa số đặc biệt 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2 15.9% 9
Gom Nhóm 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2 31.9% 79
Tiền Điện Nhà Dan 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 54.7% 265
Cờ Vua 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 63.4% 148
Count Similar Character 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 65.3% 184
Rich Number 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 37.2% 307
Sô Nguyên Tố Trong Dãy 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 52.5% 140
Phân Loại Tam Giác 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 53.0% 169
Các Đỉnh Núi 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 24.0% 178
Biến Đổi Nhanh Nhất 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 15.0% 68
Thống kê số ca nhiễm COVID-19 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2 24.5% 59
Simple Calculate 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 70.0% 424
0.Bóng chuyền 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 6.2% 43
0.Tuổi trong ngày 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 61.2% 539
0.Ổ cắm điện 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 78.1% 470
0.Điểm trung bình 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 6.8% 62
Hai hóa đơn 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 38.2% 75
5.Vượt quá Z 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 35.7% 77
0.Số dương 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 43.1% 863
0.t2r2.Thách thức của Bino 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 51.3% 527
0.Tăng dân số 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 19.2% 12
0.Kê khai mẫu tên 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 32.1% 171
0.Đánh số trang bằng số La Mã 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 55.7% 118
0.Sáu số lẻ 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 53.6% 643
0.t2r2.Số lớn nhất và vị trí 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 33.4% 400
0.Số và vị trí bé nhất 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 34.9% 341
0.Vùng bên phải 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 48.0% 130
0.Cực dễ 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 60.0% 702
5.Trình tự của số và tổng 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 36.4% 125
Lặn 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 23.9% 15
0.Tiền giấy và Tiền xu 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2p 12.1% 94