Problems

Problem Category Points AC % Users
0.Luffy thăm bạn 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2p 17.0% 137
0.Ngày tiếp theo 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 29.0% 458
Bánh đa nem 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 61.1% 902
Nhà soạn nhạc tài ba 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 30.4% 456
5.Tổng 3 số nguyên 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 18.3% 124
5.Khớp Ảnh 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2 31.7% 39
5.Thời gian còn lại 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 42.4% 420
5.Shadow Fiend 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 63.1% 46
Thơ Haiku 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 68.2% 320
Làm bài tập 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 15.2% 170
Bàn phím của Rambo 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 30.0% 59
Trò chơi với dãy số 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 22.2% 41
Hotel 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 38.6% 403
Chuỗi hoàn hảo 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 61.7% 335
Đếm màu vỏ lon Monster Energy 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 44.1% 342
Sơn cột 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 43.1% 257
Rambo và phép toán trừ 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 83.2% 146
3 gói kẹo 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 53.0% 490
Rambo cắt cỏ 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 12.1% 4
Thừa số đặc biệt 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2 15.5% 8
Gom Nhóm 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2 33.1% 73
Tiền Điện Nhà Dan 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 54.0% 245
Cờ Vua 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 62.7% 130
Count Similar Character 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 63.7% 161
Rich Number 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 36.6% 288
Sô Nguyên Tố Trong Dãy 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 52.1% 123
Phân Loại Tam Giác 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 52.1% 152
Các Đỉnh Núi 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 22.7% 163
Biến Đổi Nhanh Nhất 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 15.1% 61
Thống kê số ca nhiễm COVID-19 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2 23.8% 51
Simple Calculate 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 70.7% 409
0.Bóng chuyền 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 6.0% 38
0.Tuổi trong ngày 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 60.9% 520
0.Ổ cắm điện 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 77.8% 455
0.Điểm trung bình 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 6.6% 58
Hai hóa đơn 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 42.2% 69
5.Vượt quá Z 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 37.9% 71
0.Số dương 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 42.9% 842
0.t2r2.Thách thức của Bino 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 51.1% 508
0.Tăng dân số 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 18.1% 11
0.Kê khai mẫu tên 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 32.7% 159
0.Đánh số trang bằng số La Mã 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 56.4% 106
0.Sáu số lẻ 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 53.6% 619
0.t2r2.Số lớn nhất và vị trí 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 33.4% 384
0.Số và vị trí bé nhất 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 34.1% 319
0.Vùng bên phải 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 49.5% 123
0.Cực dễ 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 60.2% 670
5.Trình tự của số và tổng 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 39.2% 112
Lặn 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 24.7% 13
0.Tiền giấy và Tiền xu 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2p 11.3% 84