Problems

Problem Category Points AC % Users
0.Luffy thăm bạn 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2p 17.8% 106
0.Ngày tiếp theo 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 26.1% 317
Bánh đa nem 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 59.6% 683
Nhà soạn nhạc tài ba 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 26.4% 274
5.Tổng 3 số nguyên 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 18.6% 89
5.Khớp Ảnh 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2 33.8% 36
5.Thời gian còn lại 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 39.9% 309
5.Shadow Fiend 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 76.7% 30
Thơ Haiku 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 69.5% 217
Làm bài tập 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 15.4% 113
Bàn phím của Rambo 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 34.1% 37
Trò chơi với dãy số 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 20.5% 28
Hotel 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 36.5% 273
Chuỗi hoàn hảo 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 62.2% 248
Đếm màu vỏ lon Monster Energy 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 44.5% 242
Sơn cột 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 35.1% 158
Rambo và phép toán trừ 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 84.2% 75
3 gói kẹo 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 51.7% 305
Rambo cắt cỏ 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 12.5% 3
Thừa số đặc biệt 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2 20.0% 7
Gom Nhóm 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2 32.6% 37
Tiền Điện Nhà Dan 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 43.5% 124
Cờ Vua 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 63.6% 61
Count Similar Character 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 61.2% 66
Rich Number 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 30.0% 157
Sô Nguyên Tố Trong Dãy 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 57.0% 66
Phân Loại Tam Giác 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 54.0% 45
Các Đỉnh Núi 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 14.1% 77
Biến Đổi Nhanh Nhất 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 13.7% 47
Thống kê số ca nhiễm COVID-19 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2 23.7% 43
Simple Calculate 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 67.3% 313
0.Bóng chuyền 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 6.6% 33
0.Tuổi trong ngày 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 59.2% 452
0.Ổ cắm điện 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 82.6% 356
0.Điểm trung bình 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 6.9% 55
Hai hóa đơn 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 37.6% 42
5.Vượt quá Z 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 35.9% 57
0.Số dương 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 42.4% 679
0.t2r2.Thách thức của Bino 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 49.2% 385
0.Tăng dân số 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 16.4% 10
0.Kê khai mẫu tên 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 35.6% 114
0.Đánh số trang bằng số La Mã 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 56.2% 69
0.Sáu số lẻ 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 53.2% 529
0.t2r2.Số lớn nhất và vị trí 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 33.2% 271
0.Số và vị trí bé nhất 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 33.6% 257
0.Vùng bên phải 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 48.7% 88
0.Cực dễ 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 59.3% 546
5.Trình tự của số và tổng 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 43.2% 72
Lặn 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 24.6% 10
0.Tiền giấy và Tiền xu 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2p 12.0% 71