0.Ổ cắm điện


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type
Allowed languages
Ada, Assembly, Awk, C, C++, C11, CLANG, CLANGX, Classical, COBOL, Coffee, CSC, D lang, DART, F95, FORTH, Fortrn, GAS32, GO, Haskell, Itercal, Java, kotlin, LEAN, LISP, LUA, MONOVB, Nasm, OCAML, Pascal, Perl, php, PIKE, prolog, Pypy, Python, Ruby 2, RUST, Scala, SCM, SED, SWIFT, TCL, TUR, V8JS, VB, ZIG

Cuối cùng, nhóm từ trường đại học đã có đủ điều kiện để tham dự vòng chung kết của Marathon Lập trình SBC. Ba thành viên của đội và huấn luyện viên của họ đang mong muốn đại diện cho trường đại học, và ngoài đào tạo rất nhiều, chuẩn bị với mọi chi tiết chuyến đi của bạn đến São Paulo, nơi sẽ được tổ chức các trận chung kết quốc gia.

Họ sẽ mang theo tất cả các thiết bị điện tử: điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay, modem wifi, máy ảnh, vv, và sẽ cần một số ổ điện để kết nối tất cả các thiết bị này. Họ được cho biết rằng bốn người sẽ ở cùng phòng khách sạn, nhưng đã được thông báo rằng trong mỗi phòng chỉ có một ổ cắm điện có sẵn.

Ba thành viên của đội và huấn luyện viên đã mua mỗi người một dây cắm điện, để nối nhiều chung vào ổ cắm phòng khách sạn; Chúng cũng có thể được nối với nhau để tăng thêm số lượng các thiết bị sử dụng. Bạn hãy viết một chương trình, xác định số lượng thiết bị tối đa có thể được cắm nguồn cùng lúc.

Đầu vào

Đầu vào bao gồm một dòng với bốn số nguyên T1 , T2 , T3 , T4 , chỉ ra số lượng đầu ra của mỗi dây cắm (2 ≤ T i ≤ 6).

Đầu ra

Chương trình của bạn nên tạo ra một dòng đơn chứa một số nguyên chỉ ra số lượng thiết bị tối đa có thể được cắm nguồn trong cùng một thời điểm.

VÍ DỤ 1

INPUT 1

2 4 3 2

OUTPUT 1

8

VÍ DỤ 2

INPUT 2

6 6 6 6

OUTPUT 2

21

VÍ DỤ 3

INPUT 3

2 2 2 2

OUTPUT 3

5


Comments

There are no comments at the moment.