Contests

Ongoing contests

Contest Users
Bài Tập lần 1
Ends in 26 days 04:46:38
Jun 17, 2024, 9:39
34 days 00:31 long
44

Upcoming contests

There are no scheduled contests at this time.

Past contests

Contest Users
Bài Tập Điều Kiện
Jun 15, 2024, 0:00
4 days 13:00 long
17
Bài tập CTDL ngăn xếp CNTT3 - K64
Jun 13, 2024, 21:30
8 days 13:30 long
53
Thuật toán
May 12, 2024, 8:30
01:30 long
7
Kiểm tra giữa kì PTTKTT CNTTVA2-K63
May 9, 2024, 4:45
02:15 long
46
Kiểm tra giữa kì PTTKTT CNTTVA1-K63
May 8, 2024, 2:15
02:15 long
44
Kiểm tra giữa kỳ PTTKTT lớp KHMT - K63
Apr 23, 2024, 4:44
02:16 long
57
OLP TIN HỌC SINH VIÊN UTC VÒNG THỨ NHẤT rated
Apr 21, 2024, 2:20
02:45 long
89
116
65
Cuộc thi lần thứ nhất lớp VHVL K64
Mar 13, 2024, 4:38
17 days long
33
Bài thực hành số 1 CNTT5_K62
Nov 24, 2023, 1:10
01:41 long
73
Bài thực hành số 1 CNTT1_K62
Nov 16, 2023, 21:40
01:50 long
67
Thực hành CNTT6K62
Nov 16, 2023, 19:30
02:00 long
70
Thi thử Olympic tin học sinh viên khối chuyên rated
Nov 12, 2023, 1:30 - Nov 12, 2023, 4:45
03:15 window
14
Bài thực hành số 1 CNTT5-K62
Oct 31, 2023, 19:00
7 days long
20
120
Marathon Coder 2023 vòng chung kết rated
Oct 27, 2023, 21:00
02:00 long
28
191
Cuộc thi kỷ niệm 20 năm (luyện tập)
Oct 20, 2023, 11:00
8 days 14:00 long
97
Marathon Coder 2023 - Vòng Loại 2 Tuần 2 rated
Oct 20, 2023, 9:00
02:00 long
43