Contests

Upcoming Contests

There are no scheduled contests at this time.

Past Contests

Contest Users
Cuộc thi Olympic Tin học cấp Trường năm 2021 rated
Jan 8, 2022, 19:15 - Jan 8, 2022, 23:15
04:00 window
170
Cuộc thi chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam dành riêng cho K62 (Vòng thi thứ hai) rated
Nov 27, 2021, 18:00 - Nov 28, 2021, 10:00
04:30 window
64
60
Lập trình chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam vòng thi thử rated
Nov 13, 2021, 18:00 - Nov 14, 2021, 11:00
05:00 window
51
Bài thực hành số 4 Khoa Lớp CNTT4 - K62 (Phần 2) rated
Nov 8, 2021, 4:25
15 days long
89
Bài thực hành số 4 Khoa Lớp CNTT4 - K62 rated
Nov 8, 2021, 3:58
8 days long
101
Bài thực hành KTLT số 3 Khoa CNTT Lớp CNTT4 - K62 rated
Nov 1, 2021, 4:40
6 days long
87
Bài thực hành số 2 Lớp CNTT4- K62 rated
Oct 25, 2021, 4:28
7 days long
94
Marathon Coder 2021 - Vòng Chung kết rated
Oct 23, 2021, 21:00
02:00 long
47
72
69
102
Marathon Coder 2021 - Vòng Tuần 4 rated
Oct 15, 2021, 9:00 - Oct 15, 2021, 13:00
02:00 window
65
Bài thực hành số 2 (Lớp THĐC 1.2.20)
Oct 14, 2021, 5:32
5 days 00:27 long
40
Marathon Coder 2021 - Vòng Tuần 3 rated
Oct 8, 2021, 9:00 - Oct 8, 2021, 13:00
02:00 window
81
Bài thực hành số 1 (Lớp THĐC 1.2.20)
Oct 7, 2021, 4:53
5 days 01:06 long
32
Bài thực hành KTLT số 5 Khoa Điện (lớp N28)
Oct 6, 2021, 8:58
7 days 15:01 long
72
Marathon Coder 2021 - Vòng Tuần 2 rated
Oct 1, 2021, 9:00 - Oct 1, 2021, 13:00
02:00 window
106
57
Bài thực hành KTLT số 5 Khoa Điện (lớp N34)
Sep 28, 2021, 8:58
6 days 15:01 long
61