0.Ghép đôi


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 977M

Author:
Problem type
Allowed languages
Ada, Assembly, Awk, C, C++, C11, CLANG, CLANGX, Classical, COBOL, Coffee, CSC, D lang, DART, F95, FORTH, Fortrn, GAS32, GO, Haskell, Itercal, Java, kotlin, LEAN, LISP, LUA, MONOVB, Nasm, OCAML, Pascal, Perl, php, PIKE, prolog, Pypy, Python, Ruby 2, RUST, Scala, SCM, SED, SWIFT, TCL, TUR, V8JS, VB, ZIG

Vì thấy lớp Đại học của mình hơi trầm nên Yasuo quyết định tổ chức trò chơi cần ghép đôi cho các bạn cùng lớp. Yasuo học ở Giao Thông nên số lượng giữa trai và gái trong lớp không thể đều nhau được thậm chí là có thể lệch nhau khá nhiều.

Vì vậy Yasuo muốn ghép đôi sao cho được nhiều cặp 1 nam 1 nữ nhất có thể. Nếu không được thì đồng giới đành phải ghép đôi với nhau.

Yasuo là lớp trưởng nhưng tính toán rất chậm. Bạn hãy giúp Yasuo xem lớp của Yasuo sẽ ghép được mấy cặp "1 nam 1 nữ" và mấy cặp đồng giới.

Input:

 • 1 dòng duy nhất chứa 2 số nguyên \(x,y (1<=x,y<=100)\) với \(x\) là số lượng nam, \(y\) là số lượng nữ trong lớp Yasuo.

Output:

 • In ra 2 số nguyên. Số nguyên đầu tiên là số căp "1 nam 1 nữ". Số nguyên thứ 2 là số cặp đồng giới.

Example:

Input:

3 1

Output:

1 1

Example 02:

Input:

2 3

Output:

2 0

Example 03:

Input:

7 3

Output:

3 2
utc

Comments


 • 0
  Tapcoder  commented on Dec. 7, 2023, 4:26 p.m.

  include <bits/stdc++.h>

  using namespace std; int main(){ int n, m; cin>>n>>m; int k= min(n,m); int h= (max(n,m) - min(n,m))/2; cout<<k<<" "<<h; } mn tham khảo ạ


 • 0
  nguien_24  commented on Oct. 21, 2023, 11:11 p.m.

  include <stdio.h>

  include <math.h>

  int main(){ int x,y; scanf("%d %d",&x,&y); (x>y) ? printf("%d",y) : printf("%d",x); printf(" %d",abs(x-y)/2); }


 • 1
  khanhdzbodoi  commented on Oct. 26, 2022, 1:35 p.m. edit 3
  import java.util.Scanner;;
  
       public class lopcuayasuo {
       public static void main(String[] args) {
       Scanner input = new Scanner(System.in);
       int x = input.nextInt();
       int y = input.nextInt();
       if (x > y) {
        System.out.println(y);
      } else {
          System.out.println(x);
      }
  
         System.out.println(Math.abs(x - y) / 2);
     }
     }

  mọi người cho e hỏi chỗ này sao e compile test case sai hết thế ạ


  • 0
   kiethoang23  commented on Jan. 3, 2023, 9:25 a.m.

   bạn chưa xuất đúng yêu cầu thì phải


 • 1
  hoangkhanhit2  commented on Aug. 22, 2022, 9:58 a.m. edited
  #include<stdio.h>
  #include<math.h>
  
  int main(){
    int x;
    int y;
    printf("Nhap x = ");
    scanf("%d",&x);
    printf("\nNhap y = ");
    scanf("%d",&y);
    int S,P;
    if(x>=y){
     S=y;
     P=(x-y)/2;
    }
    else if(x<=y){
      S=x;
      P=(y-x)/2;
  }
    printf("\n%d ",S);
    printf(" %d ",P);
  
  
  }

  Em muốn hỏi cách này của em có vấn đề ở đâu ạ ;


  • 0
   CAOMINHKHANH_KTDKTDH3_K62  commented on Aug. 23, 2022, 6:02 a.m. edited
   #include<stdio.h>
   #include<math.h>
   int main()
   { 
     int x;
     int y; 
     scanf("%d%d",&x,&y); 
     int S,P; 
     if(x>=y)
     { 
       S=y; 
       P=(x-y)/2; 
     } 
     else if(x<=y)
     { 
       S=x; P=(y-x)/2; 
     } 
     printf("%d ",S); 
     printf("%d",P);
   }

   Không cần lệnh printf với để ý output nhé bạn;