Quán CaFe


Submit solution

Points: 2
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Gia đình Loren Nam mới mở một quán cà phê. Qua thăm dò, Loren Nam đã biết trước ngày khai trường sẽ có n người tới quán trong ngày hôm đó và biết chính xác thời gian người thứ i sẽ tớ vào lúc h[i] giờ, m[i] phút.

Quán cà phê mất không quá 1 phút để phục vụ một khách hàng. Nhưng nếu một vị khách tới mà không nhận được sự phục vụ ngay thì sẽ lập tức bỏ đi.

Ngày khai trương nên gia đình Loren Nam muốn phục vụ được tất cả n người khách. Quán cà phê cần đảm bảo rằng trong mỗi thời điểm số nhân viên phục vụ không ít hơn số lượng khách.

Các bạn hãy giúp Loren Nam biết số nhân viên ít nhất cần có mà vẫn có thể đảm bảo phục vụ trong ngày khai trương.

Input:

Dòng đầu tiên ghi số nguyên n ( 1 <=n <= 10^5).

n dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm cặp số nguyên h[i], m[i] tương ứng là giờ và phút mà người thứ i tới quán (0 <=h[i]<=23, 0 <= m[i] <= 59).

Output

In ra số nhân viên ít nhất mà vẫn đảm bảo phục vụ được tất cả n người.

Example

Test 1:

Input:

4

8 0

8 10

8 10

8 45

Output:

2

Input:

3

0 12

10 11

22 22

Output:

1


Comments


 • 1
  minyoongi  commented on Oct. 8, 2020, 3:00 a.m.

  ad cho em xin test 2 với test 5 với ạ chả hiểu sao sai :(


  • 1
   TICHPX  commented on Oct. 8, 2020, 4:10 a.m.

   Hay là phải sort