Easy Problem


Submit solution

Points: 3 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 977M

Author:
Problem type

Hmmm

Sang năm mới, Han được mẹ mua tặng 1 chiếc máy tính bỏ túy Casio FX570 VN Plus khiến Han rất thích thú

Trong 1 bài toán tính căn bậc 2 đơn giản, Han rất hứng thú và vì là 1 Lập Trình Viên nên Han mong muốn thử code cách giải các bài toán này!

Bạn hãy giúp Han giải bài toán trên nhé

*Input

 • Dòng đầu tiên là: N - là số test (1 <= N <= 3000)

 • N dòng tiếp theo lần lượt là 1 số nguyên X (1 <= X <= 10^9)

Output

Gồm N dòng là kết quả sau khi rút gọn căn bậc 2 của X trên từng dòng!

VD

Input:

2
8
10

Output:

2 2
1 10

Giải thích: ta rút gọn căn bậc 2 của 8 thành 2 căn 2


Comments


 • 0
  LaHongPhuc_CNTTVA_k62  commented on Nov. 17, 2021, 9:56 a.m. edited

  include<stdio.h>

  include<math.h>

  int main(){ int n,a[50]; scanf("%d",&n); for(int i=0;i<n;i++){ scanf("%d",&a[i]); } for(int i=0;i<n;i++){ int sum=1; for(int j=2;j<=(float)sqrt(a[i]);j++){ while(a[i]%(jj)==0){ sum=j; a[i]/=(j*j);
  }
  } printf("%d %d\n",sum,a[i]); } return 0; } xem ho minh huong giai voi a


 • 0
  thien201206512CNTT4K61  commented on Aug. 29, 2021, 9:15 a.m. edited
  #include <bits/stdc++.h>
  using namespace std;
  int main()
  {
    long long n, t, i, a[n];
    cin>>n;
    for(i=0; i<n; i++)
      cin>>a[i];
    for(i=0; i<n; i++)
    {
      t=1;
      while(a[i]%4==0)
      {
        t *= 2;
        a[i] /= 4;
      }
      cout<<t<<" "<<a[i]<<endl;
    }  
  }

  // code e sai đâu vậy ạ


  • 0
   NgocAnh_CNTT3_K61  commented on Sept. 25, 2021, 8:19 a.m.

   bạn sai ngay từ thuật toán rồi


 • 1
  trungvt130584  commented on May 1, 2020, 10:30 a.m.

  Em cũng có thắc mắc giống như anh TICHPX đấy.


  • 1
   TICHPX  commented on May 1, 2020, 10:37 p.m.

   Xuất ra 1 x nhé mình bổ sung thêm ví dụ rồi


 • 1
  TICHPX  commented on April 30, 2020, 10:54 a.m.

  Trong trường hợp ko rút gọn đươc thì xuất ra x Hay 1 x