Board game mang tên “Tích tổng”


Submit solution

Points: 2 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 10M

Author:
Problem type

Board game mang tên 'Tích tổng'

ĐT là một người chơi hệ Board game, anh ta sở hữu rất nhiều Board game như: ma sói, cờ tỷ phú, mèo nổ, uno… và là một thành viên trong group 'Sói tiên tri'. Sau khi trải nghiệm đa số Board game và một số Dringking game, group Sói tiên tri sáng tạo ra một Board game mới có tên 'Tích tổng', với luật chơi như sau:

  • Mỗi người chơi sẽ có trong tay 4 lá bài, mỗi lá sẽ được ghi một chữ số.
  • Trò chơi gồm 3 lượt bốc bài, mỗi lượt sẽ bốc lên một lá có dấu '+', hoặc dấu '*' (Cộng hoặc nhân).
  • Với mỗi lượt bốc như vậy, người chơi sẽ sử dụng 2 lá bài bất kỳ trên tay mình và thực hiện phép tính tương ứng. Sau đó, người chơi sẽ nhận được một là bài mới chính là kết quả của phép tính vừa rồi.
  • Như vậy, sau 3 lượt bốc, mỗi người sẽ còn lại một lá bài duy nhất. Người dành thắng cuộc là người sở hữu lá bài có giá trị nhỏ nhất.
  • Các bạn hãy lập trình để giúp ĐT tìm ra phương án tốt nhất trong board game mới này nhé.

Input:

Dòng đầu gồm 4 số nguyên a, b, c, d (0<=a, b, c, d<=1000) là giá trị 4 lá bài trên tay người chơi.

Dòng thứ 2 gồm 3 dấu toán học (+, *) tương ứng với 3 lần bốc bài dưới tụ bài.

Output:

Một số nguyên là kết quả nhỏ nhất có thể đạt được.

Example

Input:

dòng 1: 1 0 5 7

dòng 2: + + *

Output:

0


Comments

There are no comments at the moment.