Ưu tiên


Submit solution

Points: 2
Time limit: 0.5s
Memory limit: 100M

Author:
Problem type

Cho một dãy số. Nhiệm vụ của bạn là in ra 3 số có tần xuất hiện nhiều nhất trong mảng, nếu bằng nhau số nào xuất hiện trong mảng trước sẽ in ra trước.

Input

Dòng đầu tiên gồm một số nguyên n (1<=n<=10^5)
Dòng tiếp theo chứa n số nguyên a[i] (1<=a[i]<=6)

Output

3 số nguyên theo yêu cầu đề bài

Example

Input

6
2 5 5 2 6 1

Output

2 5 6
utc

Comments


 • 2
  haidv  commented on July 27, 2020, 12:55 p.m.
  • chú ý khai báo số lượng phần tử mảng đáp ứng yêu cầu đề bài (đã thử code trên AC)

  • 0
   Ngoxuanphuong  commented on July 29, 2020, 9:39 a.m.

   em giải được rồi ạ, em cảm ơn thầy


   • 0
    haidv  commented on July 29, 2020, 10:33 a.m.

    hehe, mình không phải thầy, @Ngoxuanphuong khoa điện đây nhỉ?


 • 0
  haidv  commented on July 27, 2020, 12:51 p.m.

  e chú ý định dạng output của bài:))


 • 0
  Ngoxuanphuong  commented on July 25, 2020, 5:29 a.m. edited

  cho em hỏi bài code của em sai chỗ nào vậy ạ