0.Hình vuông


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

2004 Canadian Computing Competition, Stage 1

Gigi thích chơi với các ô vuông. Cô ấy có một bộ sưu tập khối vuông có kích thước bằng nhau. Gigi muốn sắp xếp một số hoặc tất cả các khối vuông của cô trên một bảng để tạo thành một hình vuông đặc.

Hãy xác định Chiều dài kích thước cạnh bên của hình vuông lớn nhất mà Gigi có thể xây dựng là bao nhiêu?

Ví dụ, khi Gigi có 9 khối, cô ấy có thể sử dụng tất cả để xây dựng một hình vuông có chiều dài bên là 3. Nhưng khi cô ấy chỉ có 8 khối, thì hình vuông lớn nhất mà cô ấy có thể xây dựng có chiều dài khoảng 2.

Viết một chương trình nhập vào số lượng gạch và sau đó in ra độ dài tối đa của bên. Bạn có thể giả định rằng số lượng gạch nhỏ hơn 10000.

VD:

INPUT

9

OUTPUT

3

INPUT

8

OUTPUT

2

INPUT

0

OUPUT

0
Don Mills Online Judge

Comments


 • 0
  Kien  commented on Sept. 6, 2021, 6:12 a.m.

  include<stdio.h>

  include<iostream>

  include<math.h>

  using namespace std;

  int main(){

  int x,a;
    cin>> a;
  
    x = sqrt(a);
  
    cout << x;
  return 0;

  }


 • 0
  NguyenDongThinh_CNTT4_K61  commented on Aug. 25, 2021, 10:39 p.m. edited
  #include<bits/stdc++.h>
  using namespace std;
  int main()
  {
    long long a;
    cin>>a;
    cout<<(int)sqrt(a);
  }