Câu đố


Submit solution

Points: 2 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 488M

Author:
Problem type

Hằng năm, trong buổi Halloween cuối tháng 10, các cậu bé bắt đầu chơi trò chơi "Trick or treat".Sau khi đã đi hết dãy nhà trong khu phố, đến căn nhà cuối cùng của bô lão nổi tiếng khó tính nhất thành phố. Để lấy được kẹo từ bô lão, đám trẻ phải giải được bài toán của ông. Bô lão cho các cô, cậu bé một dãy số gồm N số nguyên dương không vượt quá 1 tỉ. Ở mỗi bước, chọn hai số ai và aj (i != j), đồng thời giảm hai số vừa chọn đi 1 đơn vị. Ông lão muốn đám trẻ cho mình biết liệu có thể biến dãy số đã cho thành dãy toàn số 0 hay không?

Bạn chính là người thông minh nhất nhóm, hãy đứng ra giải và đưa ra câu trả lời đúng để có thể lấy được hũ kẹo khổng lồ từ ông lão nhé.

Đầu vào

  • Dòng đầu tiên là chữ số nguyên t(1 <= t <= 10) - Tương ứng với số câu đố của bô lão hay số trường hợp.
  • Với mỗi trường hợp: Dòng thứ nhất là số tự nhiên N(1 ≤ N ≤ 10^5). Dòng thứ hai chứa N số nguyên a1, a2, ..., an(1 ≤ ai ≤ 10^9).

Đầu ra

Với mỗi trường hợp in ra YES nếu có thể, ngược lại in ra NO.

Ví dụ:

Đầu vào

2
4
1 1 2 2
6
1 2 3 4 5 6

Đầu ra

YES
NO

Comments

There are no comments at the moment.