Số thứ k


Submit solution

Points: 2
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Cho 2 số nguyên dương n, k .Hãy tìm số thứ k không chia hết cho n

Ví dụ: n=3, k=5 Tất cả các số không chia hết cho n là 1,2,4,5,7,8,10,11,13,…Vậy số thứ k không chia hết cho 3 là số 7.

Input

2 số nguyên dương n, k \((2<=n<=10^6, 1 <= k <= 10^9)\)

Output

Số nguyên dương thứ k không chia hết cho n

Ví dụ

Input

3 7

Output

10


Comments


 • 1
  NgocAnh_CNTT3_K61  commented on Oct. 24, 2021, 11:41 a.m. edited

  Bài này anh Giang ra đề ảo quá, test 6 n và k đều bằng 10^9 trong khi đề n <= 10^6 =))

  Cơ mà test 10^9 cũng khiến mình phát hiện được một điều. Trong bài này khi thi mình có lọt test 6 do mình sử dụng làm tròn phép chia có dư

  ll t = ceilf((float)k%(n-1));

  Với n và k = 10^9 thì thập phân của nó sẽ tầm 0.000000001 và như thế nó mặc định coi bằng 1 luôn nên không làm tròn lên, và đó là lý do vì sao mình sai =))