Lặn


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Trong một cuộc thi lặn nào đó, mỗi lần lặn có một mức độ khó khăn và được đánh giá bởi bảy thẩm phán. Sau mỗi lần nhảy, các thẩm phán đưa ra điểm đánh giá (Mức điểm đánh giá từ 0 đến 10). Sau khi điểm được trình bày, điểm cao nhất và thấp nhất sẽ bị loại bỏ. Các điểm còn lại được thêm vào và tổng cộng được nhân với mức độ khó khăn của lặn (độ khó trong đoạn 1,2 đến 3,8) được xác định trước khi lặn. Ví dụ, giả sử nhảy của thợ lặn gặp khó khăn 2.0 và điểm của anh ta là 6,0, 5,0, 5,0, 5,0, 5,0, 4,0 và 4,0. Loại bỏ điểm số cao nhất và thấp nhất, chúng tôi nhận được đến một kết quả của 20,0. Kết quả này sau đó nhân với mức độ khó khăn 2.0 với điểm số cuối cùng là 40,0. Bạn chương trình phải hiển thị kết quả của một cuộc thi theo các quy tắc này.

Đầu vào

Dòng đầu tiên của đầu vào có số thợ lặn N (0 ≤ N ≤ 100). Tiếp theo, tên của mỗi đối thủ cạnh tranh được theo sau bởi mức độ khó khăn D (1.2 ≤ D ≤ 3.8) của lần lặn, và ở dòng kế tiếp, bảy điểm S1 đến S7 (0 ≤ S1 đến S7 ≤ 10) được đưa ra bởi ban giám khảo.

Đầu ra

Kết quả phải cho kết quả của cuộc thi, với tên của từng thợ lặn và điểm cuối cùng, theo thứ tự mà dữ liệu được nhập vào.

VÍ DỤ

INPUT

3

Gabriela

2.0

6.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0

Marina

1.5

8.5 7.0 8.0 8.0 8.4 7.5 7.7

Mafalda

3.0

6.0 7.0 6.5 6.8 7.9 6.2 6.6

OUTPUT

Gabriela 50.00

Marina 59.40

Mafalda 99.30


Comments

There are no comments at the moment.