5.Grenais


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Federação Gaúcha de Futebol đã mời bạn viết một chương trình để trình bày kết quả thống kê của một số GRENAIS. Viết một chương trình đọc số bàn thắng ghi được của Inter và số bàn thắng ghi được của Gremio trong một GRENAL. Viết tin nhắn "Novo grenal (1-sim 2-nao)" và yêu cầu phản hồi. Nếu câu trả lời là 1 thì phải đọc hai số mới (một trường hợp đầu vào khác) là số bàn thắng tương ứng của 2 đội. Nếu không chương trình sẽ kết thúc và in ra:

  • Có bao nhiêu bản thống kê.
  • Số lần thắn của Inter
  • Số lần chiến thắng của Gremio.
  • Số lượng trận hòa.
  • Một thông báo cho biết đội giành được số điểm lớn nhất (hoặc tin nhắn: "Não houve vencedor" nếu cả hai đội đều có cùng điểm).

Đầu vào

Đầu vào chứa hai giá trị số nguyên, tương ứng với các mục tiêu được ghi bởi cả hai đội. Sau đó, có một số nguyên (1 hoặc 2), tương ứng với sự lặp lại của thuật toán.

Đầu ra

Sau mỗi lần đọc mục tiêu, bạn phải in thông điệp "Novo grenal (1-sim 2-nao)". Khi chương trình kết thúc, chương trình phải in số liệu thống kê như ví dụ dưới đây.

VÍ DỤ

INPUT

3

1

2 3

1

3

2

OUTPUT

Novo grenal (1-sim 2-nao)

Novo grenal (1-sim 2-nao)

Novo grenal (1-sim 2-nao)

3 grenais

Inter:2

Gremio:1

Empates:0

Inter venceu mais


Comments

There are no comments at the moment.