Xây dựng nhà


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type
Allowed languages
Ada, Assembly, Awk, C, C++, C11, CLANG, CLANGX, Classical, COBOL, Coffee, CSC, D lang, DART, F95, FORTH, Fortrn, GAS32, GO, Haskell, Itercal, Java, kotlin, LEAN, LISP, LUA, MONOVB, Nasm, OCAML, Pascal, Perl, php, PIKE, prolog, Pypy, Python, Ruby 2, RUST, Scala, SCM, SED, SWIFT, TCL, TUR, V8JS, VB, ZIG

Ông Pi là một nhà xây dựng nổi tiếng của Codingland. Anh ta cần sự giúp đỡ của bạn để tìm ra những vùng đất tốt nhất trong thành phố để các dự án của mình.

Luật lệ của thành phố chỉ cho phép xây nhà trong khu phố này, tối đa là 20% tổng diện tích của một khu đất. Tất cả khu đất trong thành phố này hoàn toàn vuông. Bạn sẽ được cung cấp thông tin về kích thước của ngôi nhà cần xây dựng và tỷ lệ phần trăm cho phép xây dựng. (Ví dụ: Đối với ngôi nhà có diện tích 1 mét x 10 mét, trong khu lân cận cho phép sử dụng 100% diện tích đất, ông Pi cần có một mảnh đất với diện tích 10 mét vuông, trong trường hợp này phải là 3.163 mét nhưng kết quả cần được rút gọn về số nguyên). Giúp ông Pi tìm ra mảnh đất lý tưởng cho mỗi dự án.

Đầu vào

Đầu vào có nhiều trường hợp thử nghiệm. Mỗi một được thực hiện bởi ba số nguyên A , B và C (> 0 và <= 1000) cách nhau bởi một không gian trống. Con số này là kích cỡ ngôi nhà ( A và B ) và tỷ lệ phần trăm tối đa được phép xây dựng trong khu phố này ( C ). Giá trị 0 (zero) duy nhất có nghĩa là kết thúc đầu vào.

Đầu ra

Nên được in một số nguyên, đó là kích thước của đất. Giá trị này phải được cắt ngắn.

VÍ DỤ

INPUT

8 10 20

1 10 100

10 3 100

0

OUTPUT

20

3

5


Comments

There are no comments at the moment.