MacPRONALTS


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Macropolis là với một chương trình khuyến mại cực lớn, độc quyền cho những người đầu tiên đến mua. Nhưng họ đã có một vấn đề, tất cả đều cố gắng đến mua sớm nhất có thể, do đó khi lúc thanh toán tạo ra một hàng đợi rất dài. Điều tồi tệ nhất là cô gái thu ngân không có máy tính hoặc một chương trình để giúp cô ấy tính toán nhanh hơn. Bạn là người sẽ giúp cô gái và MacropONALTS tăng doanh số bán hàng của họ. Dưới đây là danh sách có chứa mã số sản phẩm và giá trị của nó.

1001 | R $ 1.50

1002 | R $ 2.50

1003 | R $ 3.50

1004 | R $ 4.50

1005 | R $ 5.50

Đầu vào

Mục nhập đầu tiên được báo cáo mã số các sản phẩm đã mua \((1 \le p \le 5)\). Đối với mỗi sản phẩm theo số lượng \((1 \le q \le 500)\) mà khách hàng mua.

Obs.: Số sản phẩm sẽ không được lặp lại.

Đầu ra

Bạn phải in số tiền mua với hai chữ số thập phân.

VÍ DỤ 1

INPUT 1

2
1001 2
1005 3

OUTPUT 1

19.50

VÍ DỤ 2

INPUT 2

1
1003 500

OUTPUT 2

1750.00

VÍ DỤ 3

INPUT 3

5
1001 500
1005 300
1003 23
1002 52
1004 44

OUTPUT 3

2808.50

Comments

There are no comments at the moment.