Câu trả lời của Theon


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type
Allowed languages
Ada, Assembly, Awk, C, C++, C11, CLANG, CLANGX, Classical, COBOL, Coffee, CSC, D lang, DART, F95, FORTH, Fortrn, GAS32, GO, Haskell, Itercal, Java, kotlin, LEAN, LISP, LUA, MONOVB, Nasm, OCAML, Pascal, Perl, php, PIKE, prolog, Pypy, Python, Ruby 2, RUST, Scala, SCM, SED, SWIFT, TCL, TUR, V8JS, VB, ZIG

Ramsay nói : "bạn thắng trận đấu nếu bạn biết tôi là ai và tại sao tôi đang tra tấn bạn."

Theon phải suy nghĩ nhanh chóng và đoán người bị tra tấn là ai! Tuy nhiên, Ramsay đã quyết định sẽ làm gì sau khi Theon trả lời.

Có N người mà Theon có thể nói là người đó tra tấn. Những người đó được đánh số từ 1 đến N. Nếu Theon trả lời người thứ i là người tra tấn thì Ramsay sẽ đánh anh ta \(T_i\) lần.

Nhiệm vụ của bạn là giúp Theon và xác định những gì anh ta nên trả lời để giảm thiểu số lần anh ta sẽ bị đánh.

Đầu vào

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên N (1 ≤ N ≤ 100). Dòng thứ hai chứa N số nguyên \(T_1, T_2, ..., T_N (0 ≤ T_i ≤ 20)\).

Đầu ra

In một dòng có chứa số người Theon phải nói rằng người tra tấn là. Nếu có nhiều hơn một câu trả lời, hãy in một mẫu nhỏ nhất.

VÍ DỤ

INPUT 1

3

8 0 7

OUTPUT 1

2

VÍ DỤ 2

INPUT 2

2

1 1

OUTPUT 2

1


Comments


 • 0
  manh_ĐTVT5_K60  commented on Aug. 26, 2020, 1:43 p.m.

  anh nào cho em xin test 4 với :))


 • 1
  docminhngu006  commented on April 23, 2020, 10:18 a.m.

  dạ thưa ad cho em hỏi, INPUT 2 của bài này hình như không đủ dữ liệu điều kiện ạ.


  • 1
   CNTT2_K59  commented on April 23, 2020, 1:51 p.m.

   Đã edit. :(