0.Ước tính số lượng số nguyên tố


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Schoenfeld và Rosser đã đăng một bài báo năm 1962, xác định số lượng tối thiểu và tối đa các số nguyên tố <= n , với n ≥ 17. Số lượng này được thể hiện bằng một bất phương trình với hàm số (n) được trình bày dưới đây.

P = n/ln(n); M = 1.25506 * P

P < (n) < M

enter image description here

Nhiệm vụ của bạn là, với một số tự nhiên n , tính các giá trị cực tiểu và cực đại của số lượng số nguyên tố <= n.

Đầu vào

Đầu vào là một số tự nhiên n (17 ≤ n ≤ 10^9 ).

Đầu ra

In ra hai giá trị P và M với 1 chữ số thập phân, sao cho P < (n) < M theo bất phương trình cho trước ở trên. Hai giá trị này có một dấu cách giữa chúng.

VÍ DỤ 1

INPUT 1

17

OUTPUT 1

6.0 7.5

VÍ DỤ 2

INPUT 2

50

OUTPUT 2

12.8 16.0

VÍ DỤ 3

INPUT 3

100

OUTPUT 3

21.7 27.3


Comments


 • 1
  NguyenGiaPhu_CNTT3_K62  commented on Nov. 19, 2021, 12:21 p.m.

  anh chị cho em xin ảnh với ạ


  • 3
   LãoTam  commented on Nov. 19, 2021, 8:34 p.m.

   có công thức trên rồi đấy bạn ko cần ảnh đâu


 • 1
  docminhngu006  commented on April 26, 2020, 8:55 a.m.

  Cho em hỏi bất phương trình đó là gì thế ad :(( Ảnh hỏng rồi ad ơi :((


  • 1
   CNTT2_K59  commented on April 28, 2020, 1:29 p.m.

   Cảm ơn em, đã sửa lại đề rồi nhé!