Đồng hồ báo thức


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type
Allowed languages
Ada, Assembly, Awk, C, C++, C11, CLANG, CLANGX, Classical, COBOL, Coffee, CSC, D lang, DART, F95, FORTH, Fortrn, GAS32, GO, Haskell, Itercal, Java, kotlin, LEAN, LISP, LUA, MONOVB, Nasm, OCAML, Pascal, Perl, php, PIKE, prolog, Pypy, Python, Ruby 2, RUST, Scala, SCM, SED, SWIFT, TCL, TUR, V8JS, VB, ZIG

Daniela là một y tá trong một bệnh viện lớn, công việc của cô là rất nhiều vì vậy thời gian ngủ của cô rất ít. Cô có dùng một chiếc đồng hồ báo thức để tỉnh dậy sau những giấc ngủ.

Một vấn đề đã làm cho cô ấy khó khăn là biết có bao nhiêu phút mà mình đã ngủ và cô ấy thường ngủ thiếp đi ngay và thức dậy khi đồng hồ báo thức đổ chuông. Nhưng cô ấy không giỏi với con số, và nhờ bạn giúp đỡ viết một chương trình, với thời gian hiện tại và thời gian báo thức, hãy tìm ra số phút cô ấy có có thể ngủ.

Đầu vào

Đầu vào chứa một số trường hợp thử nghiệm. Mỗi trường hợp kiểm tra được mô tả trong một dòng, chứa bốn số nguyên H1 , M1 , H2 và M2 , với H1 : M1 đại diện cho giờ và phút hiện tại và H2 : M2 đại diện cho thời gian (giờ và phút ) Khi đồng hồ báo thức được thiết lập để đổ chuông (0≤H1≤23, 0≤M1≤59, 0≤H2≤23, 0≤M2 ≤59).

Sự kết thúc của đầu vào được chỉ ra bởi một dòng chứa chỉ bốn số không, được ngăn cách bằng khoảng trắng.

Đầu ra

Đối với mỗi trường hợp thử nghiệm, chương trình của bạn phải in một dòng, chứa một số nguyên, cho biết số phút mà Daniela phải ngủ.

VÍ DỤ

INPUT

1 5 3 5

23 59 0 34

21 33 21 10

0 0 0 0

OUTPUT

120

35

1417


Comments

There are no comments at the moment.