Grandpa nổi tiếng


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Cả gia đình đều cảm thấy phấn khởi trước tin này. Mọi người đều biết ông nội đã từng là tuyển thủ cầu lông rất giỏi trong nhiều thập kỷ, nhưng khi được thông báo rằng ông sẽ có mặt trong kỷ lục thế giới Guinness như là tuyển thủ thành công nhất từ ​​trước tới nay, thật là ngạc nhiên!

Hiệp hội Cầu quốc tế (IBA) đã duy trì, trong nhiều năm, bảng xếp hạng hàng tuần của những tuyển thủ giỏi nhất trên thế giới. Xét rằng mỗi lần xuất hiện trong bảng xếp hạng hàng tuần tạo thành một điểm cho người chơi, ông nội được đề cử người chơi tốt nhất bởi vì ông có số điểm cao nhất.

Có rất nhiều người cũng đang cạnh tranh với anh ta, ông nội rất tò mò muốn biết người chơi nào đứng thứ hai. Anh ta cần một chương trình, khi đưa ra danh sách xếp hạng hàng tuần, phát hiện xem người chơi nào có vị trí thứ hai theo số điểm với cách tính ở trên.

Đầu vào

Đầu vào chứa một số trường hợp thử nghiệm. Dòng đầu tiên của một test case chứa hai số N và M tương ứng với số tuần(2 ≤ N ≤ 500) và số người chơi trong mỗi tuần (2 ≤ M ≤ 500). Mỗi dòng N tiếp theo chứa mô tả của một bảng xếp hạng hàng tuần đó. Mỗi mô tả được bao gồm bởi một chuỗi các số nguyên X , cách nhau bởi một không gian trống, xác định số nhận dạng của các tuyển thủ đó trong bảng xếp hạng hàng tuần đó \((1 \le X \le 1000)\) . Bạn có thể giả định rằng:

Trong mỗi trường hợp thử nghiệm luôn có một người hay nhất và ít nhất một người chơi hay thứ 2. Mỗi xếp hạng hàng tuần bao gồm X định danh người chơi và các giá trị X là khác biệt. Sự kết thúc của đầu vào được chỉ ra bởi N = M = 0.

Đầu ra

Đối với mỗi trường hợp thử nghiệm trong đầu vào chương trình của bạn phải in ra một dòng chứa số nhận dạng của người chơi tốt nhất thứ hai. Nếu có nhiều hơn một kết quả, in số nhận dạng của tất cả cầu thủ tốt nhất thứ hai theo thứ tự tăng dần và cách nhau một khoảng trắng.

VÍ DỤ

INPUT

4 5

20 33 25 32 99

32 86 99 25 10

20 99 10 33 86

19 33 74 99 32

3 6

2 34 67 36 79 93

100 38 21 76 91 85

32 23 85 31 88 1

0 0

OUTPUT

32 33

1 2 21 23 31 32 34 36 38 67 76 79 88 91 93 100


Comments

There are no comments at the moment.