Thám tử Watson


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type
Allowed languages
Ada, Assembly, Awk, C, C++, C11, CLANG, CLANGX, Classical, COBOL, Coffee, CSC, D lang, DART, F95, FORTH, Fortrn, GAS32, GO, Haskell, Itercal, Java, kotlin, LEAN, LISP, LUA, MONOVB, Nasm, OCAML, Pascal, Perl, php, PIKE, prolog, Pypy, Python, Ruby 2, RUST, Scala, SCM, SED, SWIFT, TCL, TUR, V8JS, VB, ZIG

John Watson, sau nhiều năm làm việc cùng với Sherlock Holmes, anh ta không bao giờ hiểu được làm thế nào Sherlock có thể đoán được kẻ giết người dễ dàng như thế nào. Tuy nhiên, vào một đêm nào đó, Sherlock rất say đến nỗi anh nói với John về bí mật.

"Tiểu học yêu Watson", Sherlock Holmes nói. "Người đầu tiên không bao giờ là đáng ngờ nhất, nhưng người thứ hai đáng nghi nhất". Sau khi nhận được bí mật, John đã quyết định tự mình giải quyết một vụ án, chỉ để kiểm tra xem những gì Sherlock nói đúng hay chỉ là nói lúc say.

Đưa ra một danh sách với N số nguyên, đại diện cho bao nhiêu người nghi ngờ, giúp John Watson quyết định kẻ giết người, theo phương pháp đã đề cập.

Đầu vào

Sẽ có một số trường hợp thử nghiệm. Mỗi trường hợp thử nghiệm bắt đầu với một số nguyên N (2 ≤ N ≤ 1000), đại diện cho số nghi phạm.

Sau đây sẽ có N số nguyên khác biệt, trong đó số thứ i, cho mỗi 1 ≤ i ≤ N , thể hiện mức độ nghi ngờ của người thứ i, theo quan điểm của John Watson. Hãy là giá trị của i-th số nguyên, 1 ≤ V ≤ 10000.

Trường hợp kiểm tra cuối cùng được chỉ ra khi N = 0, không được xử lý.

Đầu ra

Đối với mỗi trường hợp kiểm tra in một dòng, chứa một số nguyên, đại diện cho chỉ số của kẻ giết người, theo phương pháp được đề cập.

VÍ DỤ

INPUT

3

3 5 2

5

1 15 3 5 2

0

OUTPUT

1

4

Giải thích trường hợp 1: mức độ nghi ngờ giảm giần là 5 3 2 vì vậy người thứ 2 có mức độ nghi ngờ là 3 sẽ là kẻ giết người theo phương pháp trên và chỉ số ban đầu của người đó là 1. trường hợp 2: tương tự sẽ tìm đc kẻ giết người có mức độ nghi ngờ là 5 và chỉ số ban đầu là 4


Comments

There are no comments at the moment.