Số may mắn


Submit solution

Points: 3 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Đầu xuân năm 2020 thầy Tichpx muốn tìm số may mắn m là số nguyên dương gồm các chữ số trong tập {2,0,1,5} chia hết cho năm sinh của mình. Các học trò giúp thầy lập trình chỉ ra tất cả các số may mắn (0<m<=999999999) chia hết cho n cho trước nhập vào từ bàn phím.

Input
Một số n (1980 <= n <= 2020) là số năm sinh của mình.

Output
Kết quả in ra trên mỗi dòng là các số bao gồm các chữ số trong tập trên và chia hết cho n theo thứ tự tăng dần.

Ví dụ 1.
Input

2000


Output

2000
10000
12000
20000
22000
50000
52000
100000
102000
110000
112000
...
...
555550000
555552000
utc

Comments


 • 0
  LeMinhNhat  commented on April 19, 2022, 5:10 a.m.

  tại sao không nhận đc giá trị 0 vậy mn


  • 2
   sy_it5_k61  commented on April 26, 2022, 11:32 a.m.

   vì m là số nguyên dương


 • 1
  TICHPX  commented on March 1, 2020, 10:47 p.m.

  Bài này làm theo thuật toán Backtracking hoặc BFS