Tặng hoa 20/11


Submit solution

Points: 2 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 488M

Author:
Problem type

20/11 là ngày Nhà giáo Việt Nam. Đây là một trong những ngày lễ kỷ niệm quan trọng được tổ chức hàng năm để tri ân các thầy cô và những người hoạt động trong ngành giáo dục. Năm nay thầy giáo Tico được các học sinh và cựu học sinh tặng rất nhiều hoa nhân ngày 20/11. Các bó hoa gồm rất nhiều bông hoa với màu sắc sặc sỡ khác nhau, vì vậy Tico muốn tìm ra các màu sắc đang chiếm chủ đạo trong chỗ hoa mình được tặng. Bạn hãy giúp Tico làm việc đó nhé.

Đầu vào

Dòng đầu gồm số nguyên \(n\) là số bó hoa Tico được tặng \((n \le 1000)\).

\(n\) dòng tiếp theo gồm số nguyên \(m_i\) và \(m_i\) dòng mỗi dòng gồm một chuỗi kí tự \(p_i\) viết thường không quá 10 kí tự là số bông hoa trong bó hoa \(a_i\) và màu sắc của từng bông hoa trong bó hoa \(a_i\) \((m_i \le 20)\). Dữ liệu đầu vào đảm bảo có hai màu khác nhau trở lên.

Đầu ra

Hai màu sắc xuất hiện nhiều nhất trong bó hoa của Tico in trên hai dòng khác nhau. In ra màu nào xuất hiện nhiều nhất trước, nếu có nhiều màu xuất hiện ngang nhau thì in ra theo thứ tự từ điển.

Ví dụ

Đầu vào 1

2
4
red
pink
red
yellow
2
pink
red

Đầu ra 1

red
pink

Đầu vào 2

3
2
red
pink
3
pink
red
green
1
yellow

Đầu ra 2

pink
red

Giải thích

Ví dụ 1

"red" xuất hiện 3 lần và "pink" xuất hiện 2 lần nên in ra 2 màu này.

Ví dụ 2

"red" và "pink" cùng xuất hiện 2 lần nhưng "pink" đứng trước "red" theo thứ tự từ điển.


Comments

There are no comments at the moment.