Tính điểm thi đấu bóng đá


Submit solution

Points: 2
Time limit: 1.0s
Memory limit: 977M

Author:
Problem type

Chúng ta biết rằng cách tính điểm thi đấu bóng đá sau mỗi trận là:

  1. Nếu đội nào thắng đội đó được 3 điểm và đội thua sẽ 0 điểm
  2. Nếu hai đội hòa nhau thì mỗi đội sẽ được 1 điểm

Đội tuyển U23 Việt Nam

Có n đội bóng đá thi đấu vòng tròn một lượt với nhau tức là mỗi đội thi đấu \(n - 1\) trận bạn biết kết quả thi đấu của từng trận hãy tính điểm cho từng đội bóng đá

Input

Dòng thứ nhất chứa n là số đội bóng \((3<=n<=20)\)

Có \(n*(n-1)/2\) dòng tiếp theo mỗi dòng là kết quả thi đấu của từng trận biết rằng không có đội nào ghi trên \(9\) bàn một trận

Output

Bạn hãy tính điểm từng đội sau đó sắp xếp các đội theo tên tăng dần theo từ điển rồi xuất ra màn hình

Ví dụ

Input

4
Ha Noi 3 - 0 Ha Nam
Thua Thien - Hue 2 - 2 Tp Ho Chi Minh
Ha Nam 4 - 1 Thua Thien - Hue
Tp Ho Chi Minh 0 - 0 Ha Noi
Ha Noi 1 - 2 Thua Thien - Hue
Ha Nam 2 - 3 Tp Ho Chi Minh

Output

Ha Nam 3
Ha Noi 4
Thua Thien - Hue 4
Tp Ho Chi Minh 5
tichpx

Comments

There are no comments at the moment.