Họ tên thành tên họ


Submit solution

Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 10M

Author:
Problem type

Toto là trợ lý kỹ thuật tin học cho đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Seagame 30 được tổ chức tại Philippines năm 2019. Toto có nhiệm vụ xử các vấn đề liên quan tới tin học. Khi trưởng Đoàn thể thao gửi danh sách các vận động viên cho Ban tổ chức thì có một vấn đề xảy ra. Tên viết ở dạng Tiếng Việt là Họ và Tên nhưng Ban Tổ chức lại muốn lấy danh sách theo Tên trước Họ sau. Toto bận nhiều việc quá, bạn hãy lập trình xử lý việc này giúp Toto nhé

Input

Một dòng chứa tên viết ở dạng Tiếng Việt không dấu (Họ và tên) có ít nhất 2 từ và có độ dài xâu không quá 1000 ký tự

Output

Một dòng nhưng viết tên theo kiểu của Ban tổ chức là Tên trước Họ sau

Ví dụ 1

Input

Tran Thi Anh Tuyet

Output

Thi Anh Tuyet Tran

Ví dụ 2

Input

Nguyen Long

Output

Long Nguyen

Ví dụ 2

Input

Thai Thi Lai

Output

Thi Lai Thai
tichpx

Comments

There are no comments at the moment.