Sai khác (bản dễ)


Submit solution

Points: 2 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 10M

Author:
Problem type

Sai khác nhau giữa hai số nguyên là giá trị tuyệt đối của hiệu giữa chúng. Bài toán đặt ra là cho dãy số nguyên \(a_1, a_2 ,… , a_n\). Nhiệm vụ của bạn hãy tính tổng tất cả các sai khác giữa tất cả các cặp số bất kỳ

Input

Dòng đầu là số nguyên dương N \((1 \le N \le 10^3) \)

Dòng thứ hai chứa n số nguyên mỗi số có giá trị tuyệt đối không quá \(10^4\);

Output

Một số nguyên không âm là kết quả của bài toán

Ví dụ

Input

4
4 7 -2 8

Output

33

Giải thích Kết quả \(|4-7|+|4-(-2)|+|4-8| + |7-(-2)|+|7-8| + |(-2)-8| = 3+6+4+9+1+10 = 33\)

tichpx

Comments


 • 1
  LãoTam  commented on Sept. 24, 2021, 6:15 a.m.

  [user:^_^]

  #include<bits/stdc++.h>
  #include<iostream>
  using namespace std;
  
  
  int main(){
  int n,a[1000],s=0;
  cin>>n;
  for(int i=0;i<n;i++){
    cin>>a[i];
  }
  for(int i=0;i<n-1;i++){
    for(int j=i+1;j<n;j++){
      s+=abs(a[i]-a[j]);
    }
  }
  cout<<s;
    return 0;
  }

  • 0
   CThành_CNTT6_K61  commented on Sept. 24, 2021, 6:16 a.m.

   Thử nghĩ 1 for xem =))


   • 0
    NgocAnh_CNTT3_K61  commented on Sept. 24, 2021, 11:07 a.m.

    thế bạn làm được 1 for chưa =)))


    • 0
     CThành_CNTT6_K61  commented on Sept. 24, 2021, 11:36 a.m.

     ỏ =)) bạn qua bài lại là mà xem nhé


     • 0
      NgocAnh_CNTT3_K61  commented on Sept. 24, 2021, 11:38 a.m.

      aizz mình hỏi thế thui mà chứ biết idul òi =))


      • 0
       CThành_CNTT6_K61  commented on Sept. 24, 2021, 11:39 a.m.

       tắt văn đi top 1 ơi =)))


       • 0
        NgocAnh_CNTT3_K61  commented on Sept. 24, 2021, 11:42 a.m.

        đâu bạn vào Marathon 1 nhìn lại top 1 đi =)))