Thang Máy


Submit solution

Points: 3
Time limit: 1.0s
Memory limit: 1000M

Author:
Problem type

Một tòa nhà cao n tầng được đánh số từ tầng 1 đến tầng n có lắp 1 thang máy. Hiện nay thang máy bị trục trặc do đó mỗi lần có thể di chuyển lên đúng k tầng hoặc di chuyển xuống đúng m tầng nếu có đủ không gian để di chuyển. Thang máy đang ở tầng s một người ở đó muốn di chuyển đến tầng f hỏi số bước di chuyển ít nhất để đến được tầng f nếu không di chuyển được xuất ra -1.

Input

Dòng đầu chứa n là số tầng của tòa nhà (1<n<300)

Dòng thứ 2 chứa 2 số k và m tương ứng là số tầng lên và xuống mỗi lần di chuyển của thang máy (1<=k,m<=50)

Dòng thứ 3 chứa s và f (1<=s,f<=n) là vị trí tầng xuất phát và đích đến

Output

Số bước ít nhất di chuyển thang máy, nếu không đến được đích xuất ra -1

Example 1

Input

12
5 7
1 8

Output

11

Giải thích: xuất phát từ tầng 1 mỗi lần lên đúng 5 tầng hoặc xuống đúng 7 tầng nếu có đủ không gian để lên hoặc xuống do đó cần 11 bước chuyển thang qua các tầng 1->6->11->4->9->2->7->12->5->10->3->8

Example 2

Input

120
15 57
18 112

Output

-1
tichpx

Comments


 • -2
  DoHoangTuBap  commented on May 31, 2021, 10:18 a.m. edited

  1


 • -1
  hung_181503676  commented on Oct. 23, 2019, 12:51 a.m.

  bài này việc lên xuống khi mà ko có giới hạn dừng thì làm sao xuất ra -1 đc ạ?


  • 1
   TICHPX  commented on Oct. 23, 2019, 2:58 a.m.

   Xuất ra \(-1\) khi không có cách nào dừng ở đúng tầng f