Trang trí chữ UTC


Submit solution

Points: 2
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

University of Transport and Communications

Trường Đại học Giao thông Vận tải có tên Tiếng Anh là University of Transport and Communications và được viết tắt là UTC,

Ngày 24/03/2022 trường Đại học Giao thông Vận tải kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường. Thật may mắn Tito năm nay trúng tuyển được là sinh viên Công nghệ Thông tin của Trường, do biết lập trình nên Tito đã lập trình trang trí chữ UTC như sau:

Ví dụ với \(k=2\) có hình trang trí

**   **********************
**   **********************
**   **  **  **
**   **  **  **
**   **  **  **
**   **  **  **
**   **  **  **
**   **  **  **
**********  **  **********
**********  **  **********

Với mỗi kích thước \(k\) sẽ trang trí từng ký tự U, T và C trong hình chữ nhật có kích thước là \(5k * 5k\) với bề dày mỗi nét vẽ là \(k\). Bạn hãy lập trình ngay để trở thành sinh viên UTC giống Tito nhé

Input

Dòng đầu gồm \(t\) là số bộ kiểm thử là một số nguyên dương không vượt quá 10

Tiếp theo \(t\) dòng mỗi dòng một số nguyên dương \(k\) không vượt quá \(50\)

Output

Với mỗi trường hợp kiểm thử in ra bộ ký tự UTC tương ứng mỗi test cách nhau một dòng trống

Ví dụ

Input

2
1
3

Output

*  ***********
*  * * *
*  * * *
*  * * *
***** * *****

***     *********************************
***     *********************************
***     *********************************
***     ***   ***   ***
***     ***   ***   ***
***     ***   ***   ***
***     ***   ***   ***
***     ***   ***   ***
***     ***   ***   ***
***     ***   ***   ***
***     ***   ***   ***
***     ***   ***   ***
***************   ***   ***************
***************   ***   ***************
***************   ***   ***************
tichpx

Comments

There are no comments at the moment.