Chơi đá


Submit solution

Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Author:
Problem type
Allowed languages
Ada, Assembly, Awk, C, C++, C11, CLANG, CLANGX, Classical, COBOL, Coffee, CSC, D lang, DART, F95, FORTH, Fortrn, GAS32, GO, Haskell, Itercal, Java, kotlin, LEAN, LISP, LUA, MONOVB, Nasm, OCAML, Pascal, Perl, php, PIKE, prolog, Pypy, Python, Ruby 2, RUST, Scala, SCM, SED, SWIFT, TCL, TUR, V8JS, VB, ZIG

tmtien và nqson rất thích chơi với đá.Ban đầu có \(n\) viên đá , tại mỗi lượt chơi, người chơi sẽ :

\(1\).Chọn ra \(x\) viên đá sao cho \(0< x < n\) và \(n \% x =0\)

\(2\).số lượng viên đá sẽ giảm còn \(n - x\)

Vì tmtien là goodboy nên sẽ được ưu ái cho chơi trước. tmtien và nqson đều chơi đá một cách tối ưu. Nếu số đá bằng 1, người chơi sẽ thua . Trả về tmtien nếu tmtien thắng và ngược lại.

Giới hạn

\(2 \le n \le 1000\)

Ví dụ

Đầu vào:

4

Đầu ra:

tmtien
utc

Comments


 • 1
  lvminh_cntt4_k62  commented on March 24, 2023, 3:57 p.m.

  nếu n là lẻ thì các ước của nó cũng là lẻ nên n-x là chẵn

  nếu n là chẵn thì nước đi tối ưu là n-x = số lẻ

  ae thấy đúng k


 • 2
  ToMinhTien_CNTT4_K62  commented on March 24, 2023, 2:55 p.m.

  test iq ae ra sao :vv