Yasuo và những người bạn


Submit solution

Points: 5 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 977M

Author:
Problem type

Sau những lần gánh team mệt mỏi, Yasuo quyết định ra ngoài đi chơi với những người bạn của anh ta.

Nhưng thật không may, trong khi cuộc chơi đang diễn ra thì trời đổ mưa đá, bạn hãy giúp các Yasuo và các bạn về nhà nhanh nhất nhé.

Có n người tính cả Yasuo ở trong đó, Xi chính là tọa độ mà người thứ i đang đứng, di chuyển từ vị trí Xi đến Xk thì mất |Xi - Xk| đơn vị thời gian.

Vd: từ vị trí 3 - 5 mất 2 đơn vị thời gian.

Có 2 cánh cổng dịch chuyển có thể đặt ở tùy ý ở bất cứ đâu, bất cứ người nào đi đến cổng dịch chuyển này sẽ ngay lập tức dịch chuyển đến cổng dịch chuyển bên kia.

Thời gian dịch chuyển giữa 2 cổng bằng 0.

Bạn hãy giúp Yasuo và những người bạn của anh ta về gôc tọa độ 1 cách nhanh nhất nhé.

Input

Dòng đầu tiên nhập n( 1 <= n <= 10^5)

N dòng tiếp theo lần lượt là tọa độ Xi( |Xi| <= 10^9)

Output

In ra tổng thời gian nhanh nhất mà Yasuo và các bạn về đến gốc tọa độ

Ví dụ

Input

4

0 1 2 3

Output

2

Giải thích: ở đâu ta có đặt 1 cửa tại vị trí X0 và của còn lại ở vị trí X2, X1 sẽ di chuyển đến X2 hết 2 - 1 = 1 và X3 sẽ di chuyển đến X2 hết 3 - 2 = 1. Tổng cộng là 2 đơn vị thời gian


Comments


 • 0
  HoangPhuong-CNTT6-K62  commented on Dec. 16, 2021, 12:06 a.m.

  :)


 • 0
  Hoan_CNTT_VA2_K61  commented on May 18, 2021, 11:14 a.m.

  Daxua said: "Rồi 1 ngày nào đó ta sẽ chinh phục được bài này.Hãy đợi đó!"


 • 0
  Duc_CNTT1_K60  commented on Dec. 11, 2019, 5:56 a.m.

  Thấy Daxua là click vào ngay :)))


 • 1
  enoughtodie99  commented on Dec. 8, 2019, 11:36 a.m.

  OLP tin học 2019