Cuộc thi OLP Tin học cấp Trường năm 2022 vòng thi thứ nhất


Problems

Problem Points AC Rate Users Editorials
0.Tính giai thừa 1p 59.6% 1154 Editorial
0.Tọa độ của một điểm 1p 42.5% 914
5.Cột trong Mảng 1p 32.2% 370
Hóa đơn 1p 70.3% 237
Tìm các số nguyên tố 1p 32.4% 233
Trượt môn 2p 27.2% 191
Nobita học code 2 15.3% 31
Chia nhóm đồ án 2p 2.3% 3
Tổng bình phương 2 11.8% 3
Liên hoan 3 27.1% 38
Bộ 3 số tổng bằng 0 3p 2.4% 9
Chuyến bay Covid đặc biệt 3p 2.5% 3

Comments


 • 0
  CThành_CNTT6_K61  commented on Oct. 4, 2022, 4:46 a.m. edited

  Bài Tổng bình phương mọi người in ra dưới dạng Test Case#1: KQ thì mới AC nhé. Output của bài này có chút sai sót xin lỗi mọi người.


 • 1
  jjiangly  commented on Oct. 2, 2022, 3:14 p.m.

  Cho em xin sol bài 9, 10, 11 với ạ


  • 2
   ZeroCoder  commented on Oct. 3, 2022, 4:09 a.m.

   Còn bài 10 thì nó là đồ thị có hướng , mình cứ DFS như bình thường , mỗi lần DFS thì mỗi đỉnh mà các bạn thí sinh đang đứng , DFS xong thì đỉnh nào xuất hiện k lần , tức tất cả các bạn đều đến được thì đấy là điểm họp mặt


   • 0
    jjiangly  commented on Oct. 3, 2022, 4:17 a.m.

    Em cũng cài DFS, nhma nó bị TLE mất tiêu.


    • 0
     None  commented on Oct. 3, 2022, 8:29 a.m.
     #include<bits/stdc++.h>
     using namespace std;
     unordered_map<int,unordered_map<int,int>>check;
     unordered_map<int,int>dr;
     unordered_map<int,vector<int>>mp;
     void dfs(int x,int i)
     {
       if(dr.find(x) != dr.end()) return;
       check[i][x] = 1;
       dr[x] = 1;
       for(auto k : mp[x])
       {
         dfs(k,i);
       }
     }
     int main()
     {
       ios_base::sync_with_stdio(false);
       cin.tie(0);
       cout.tie(0);
       int k,n,m;
       cin >> k >> n >> m;
       vector<int>v(k);
       for(auto &x : v) cin >> x;
     
       for(int i = 1; i <= m; i++)
       {
         int u,v;
         cin >> u >> v;
         mp[u].push_back(v);
       }
       for(auto x : v)
       {
         dr.clear();
         dfs(x,x);
       }
       int res = 0;
       for(int i = 1; i <= n; i++)
       {
         bool isValid = true;
         for(auto x : v)
         {
           if(check[x].find(i) == check[x].end())
           {
             isValid = false;
             break;
     
           }
         }
         if(isValid ) res++;
       }
       cout << res;
     
     
     
     
     }

     Bạn tham khảo bài của mình nhé


    • 0
     Keqing_Main  commented on Oct. 3, 2022, 5:20 a.m.

     em dùng biến toàn cục thay cho biến cục bộ có thẻ sẽ nhanh hơn đấy, bài này 0.1s nên tle ảo lắm


  • 2
   Keqing_Main  commented on Oct. 3, 2022, 3:38 a.m.

   bài 11 bị lỗi eof ở test 1,3,4. bạn dùng thử eof để xác định lại n bt đâu AC bài đấy


   • 0
    jjiangly  commented on Oct. 3, 2022, 4:15 a.m.

    Ui, test sai vậy có unrate không vậy anh, rate thì hơi bất công quá ạ.


   • 2
    ZeroCoder  commented on Oct. 3, 2022, 4:12 a.m.

    đúng rồi , bài này để để lại nhập theo kiểu đọc hết file thì AC , ae dùng while(cin >> x) trong C++ cũng đc