Problems

Problem Category Points AC % Users
Xâu đối xứng dài nhất Quy hoạch động 3 26.3% 5
Xếp hàng 7.Adv-Thử thách 4 33.9% 40
Phép xoay ma trận 5.Cấu trúc-giải thuật 2 36.8% 22
Xóa k chữ số được số lớn nhất 6.KSLT-phối hợp thuât toán 3 40.8% 32
Đếm số đường đi trong bài mọi con đường về không 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 54.9% 86
Đường đi cuối cùng Quay lui 3p 30.4% 53
Đường đi ít chi phí nhất trong bài mọi con đường về không Hàng đợi ưu tiên 4p 29.5% 14
Tico xây cột đèn 7.Adv-Thử thách 3p 13.1% 8
Tìm lập phương Số học 2p 27.5% 46
Tô tranh Số học 2p 15.3% 8
Điểm chuyển tiếp 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 20.2% 49
Xích mèo 4. Cơ bản-Thuật toán 3 33.3% 20
Cú đấm của Chí Phèo 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 66.5% 335
Chụp ảnh kỷ yếu 4. Cơ bản-Thuật toán 2 38.1% 46
Độ đẹp của bức ảnh 5.Cấu trúc-giải thuật 5 13.5% 35
Lật "mặt" 3. Cơ bản-PP tính 1 31.6% 46
0.chu kỳ 3N+1 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 14.0% 26
0.tính chu kỳ 3N+1 5.Cấu trúc-giải thuật 1p 59.1% 38
0.Phân loại lịch sử 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 100.0% 1
0.Hộp xếp chồng 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
0.Con mèo trong mũ 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 25.0% 2
0.Ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất (Cơ bản) Số học 1p 35.9% 274
0.Làng thống trị BFS và DFS 5 8.7% 6
0.Vietlot Số học 5p 8.5% 8
Đắp Nền Nhà 5.Cấu trúc-giải thuật 3 25.9% 15
X K ký tự 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 52.7% 159
Yasuo và những người bạn 5.Cấu trúc-giải thuật 5p 7.4% 8