Vòng loại tuần 3 - Marathon Coder 2019


Problems

Problem Points AC Rate Users
0.Tuổi của các con 1p 71.7% 340
t2r3. Lại là bội số của 13 2p 11.4% 35
0.Tuổi trong ngày 1p 55.8% 225
Uống bia chai 2p 25.3% 35
Lẻ vs Chẵn 4p 42.1% 4
Vị trí sau khi sắp xếp 2p 67.2% 28
Hình Tròn Nhỏ Nhất 2p 11.1% 5

Comments

There are no comments at the moment.