Thi thử, vòng 2

Thi thử để kiểm tra khả năng của chương trình. Rất cảm ơn các bạn thử nghiệm cùng chương trình. Mời tất cả các bạn tham dự và mời bạn bè cùng làm.


Problems

Problem Points AC Rate Users
0.Circle 1p 29.8% 396
0.Số lớn nhất 1p 46.0% 265
Hình Chữ Nhật 1p 46.4% 66
0.3 cạnh tam giác 1p 27.5% 232
0.Tính diện tích hình chữ nhật 1p 40.5% 416

Comments

There are no comments at the moment.