Bài thực hành KTLT số 4 Khoa Điện (lớp N37)


Problems

Problem Points AC Rate Users
0.Số lẻ / chẵn 1p 21.3% 461
0.Tuổi trung bình 1p 44.7% 410
5.Khoảng 2 1p 62.8% 362
0.Bình quân gia quyền 1p 28.7% 216

Comments

There are no comments at the moment.