Vòng loại tuần 4 - Marathon Coder 2019Comments


 • 0
  TICHPX  commented on Oct. 18, 2019, 9:40 a.m. edit 4

  Quên

  Quên rằng nay có cuộc thi
  
  Ăn xong nằm ngủ khì khì một hơi
  
  Bây giờ tỉnh giấc được rồi
  
  Nhưng mà sắp hết mất thời gian thi