Cuộc thi chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam dành riêng cho K62 (Vòng thi thứ hai)


Problems

Problem Points AC Rate Users
Nhặt tiền 2p 31.5% 179
Index of Array 2 3.9% 5
Nếu cuộc đời này mất đi sự khởi nguồn 2 28.0% 20
Điểm chuyển tiếp 1 16.9% 32
Đảo ngược nhóm phần tử 2 11.4% 21
Nhà gần nhất 2p 24.6% 12
Thể tích khối cầu 1p 36.3% 1107
Xếp gạch 3 9.8% 5

Comments

There are no comments at the moment.