Kết thúc khóa học ứng dụng thuật toán Samsung 2019

Bài thi kết thúc khóa học ứng dụng thuật toán Samsung 2019 đã kết thúc ban tổ chức gửi đề lên đây để các bạn luyện tập


Problems

Problem Points AC Rate Users
Xử lý đơn hàng 2p 20.8% 4
Xâu đối xứng dài nhất 3 15.4% 2
Lắp ghép ống nước 2 36.0% 7
Chia của 2 25.0% 9
Thang Máy 3 41.2% 7
Tập Tam giác 3 20.0% 2

Comments

There are no comments at the moment.