Problems

Problem Category Points AC % Users
Encrypt String 4. Cơ bản-Thuật toán 2p 8.1% 3
0.Equation 3. Cơ bản-PP tính 1p 35.2% 597
Sàng Eratosthenes 3. Cơ bản-PP tính 3 32.4% 78
0.Tính giai thừa Số học 1p 59.9% 855
0.Day so fibonacy Số học 1p 13.2% 7
0.The Game of Nim 5.Cấu trúc-giải thuật 1p 0.0% 0
Phân chia công việc 1 Đồ thị 1.5p 23.5% 3
Phân chia công việc 2 Đồ thị 3p 15.6% 9
Bội chung 3. Cơ bản-PP tính 2 40.2% 84
Bể nước 4. Cơ bản-Thuật toán 2 38.2% 93
Chia cặp 4. Cơ bản-Thuật toán 1 68.3% 86
Hoán Đổi 4. Cơ bản-Thuật toán 3p 6.2% 9
Phần nguyên và phần dư 7.Adv-Thử thách 3p 11.9% 11
Số thứ k 3. Cơ bản-PP tính 2 27.8% 81
Chia nhóm đồ án Ad-Hoc 2p 1.8% 2
Bán vé 3. Cơ bản-PP tính 2 39.1% 187
Ghép số 5.Cấu trúc-giải thuật 2 17.6% 35
Gom Nhóm 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2 34.1% 77
Vấn đề MODULO 4. Cơ bản-Thuật toán 3 41.5% 102
PRIME 18 3. Cơ bản-PP tính 2 23.6% 79
Điểm cuối cùng của hình chữ nhật 7.Adv-Thử thách 2p 33.4% 158
Hello World! 1. Bài mẫu 1p 47.1% 1610
Tiền Điện Nhà Dan 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 54.3% 260
Làm Thêm 3. Cơ bản-PP tính 2 35.3% 160
Huyền thoại Yasou 3. Cơ bản-PP tính 2 23.0% 72
Cờ Vua 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 64.8% 145
Count Similar Character 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 65.6% 181
Ngọn Hải Đăng 3. Cơ bản-PP tính 2 22.3% 85
Tom and Jerry 3. Cơ bản-PP tính 1 25.0% 124
Sô Điện Thoại 3. Cơ bản-PP tính 2 34.1% 110
Tiền Tiết Kiệm 3. Cơ bản-PP tính 2 39.7% 99
Nhuận Bút 3. Cơ bản-PP tính 1 18.5% 96
Rich Number 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 37.0% 303
Choose Members 3. Cơ bản-PP tính 2 26.3% 93
Chèn Phần Tử 3. Cơ bản-PP tính 1 50.4% 159
Sô Nguyên Tố Trong Dãy 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 52.8% 136
CoCa Cola 3. Cơ bản-PP tính 2 13.8% 61
Tổng Ba Số Liên Tiếp 3. Cơ bản-PP tính 1 59.4% 241
Phân Loại Tam Giác 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 52.9% 166
Các Đỉnh Núi 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 23.9% 177
Tuổi của Bằng 3. Cơ bản-PP tính 1 68.0% 262
Taxi 3. Cơ bản-PP tính 2 21.7% 69
Biến Đổi Nhanh Nhất 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 14.8% 67
Thống kê số ca nhiễm COVID-19 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2 24.6% 56
Giải mã TEENCODE Xâu ký tự 2 30.4% 23
Hoán vị xâu Xâu ký tự 2p 13.7% 49
Simple Calculate 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 70.0% 422
0.Bóng chuyền 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 6.2% 43
0.Tuổi trong ngày 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 61.2% 537
0.Ổ cắm điện 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 78.1% 469