Cuộc thi giải thuật tối ưu vòng online 5

Các bạn tham gia cần đặt tên tài khoản đúng định dạng (NguyenVanA_CNTT1_K61) để BTC tiện cho việc trao giải.

Để đổi tên vui lòng liên hệ với Page SFIT - CLB Tin học đại học Giao Thông Vận Tải: https://www.facebook.com/sfit.utcComments