Problems

Problem Category Points ▾ AC % Users
0.Làng thống trị BFS và DFS 5 8.7% 6
0.Tính tổng dãy fibonacci 5.Cấu trúc-giải thuật 5p 11.6% 56
0.Vietlot Số học 5p 8.5% 8
Robot lăn sơn (Robot quét vôi version 3) 5.Cấu trúc-giải thuật 5p 34.6% 65
Yasuo và những người bạn 5.Cấu trúc-giải thuật 5p 7.4% 8
Lại là tách số thành những số chia hết cho ba hoặc năm 6.KSLT-phối hợp thuât toán 5 5.6% 1
Lại là giao hàng Hàng đợi ưu tiên 5 37.2% 29
Lại là Dãy con liên tục khác biệt 7.Adv-Thử thách 5 66.7% 133
Độ đẹp của bức ảnh 5.Cấu trúc-giải thuật 5 13.5% 35
Cây phân đoạn (Segment Tree) Chia để trị 4p 2.4% 1
Đếm số cặp cột điện bằng nhau Map 4p 21.2% 229
Dãy con liên tục có tổng lớn nhất Quy hoạch động 4p 43.8% 199
Đi Buôn 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 19.5% 26
Tìm dãy con liên tục có tổng cho trước Hash 4p 13.8% 24
Cổ vũ Map 4 19.1% 39
Phần tử áp đảo Map 4p 32.8% 201
0.Đoạn số có tổng bằng nhau 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 27.2% 34
0.Ngắm sao Quy hoạch động 4p 35.7% 5
0.Công viên tối Tham lam 4p 46.2% 20
Số Fibonacci lớn Xâu ký tự 4p 43.8% 57
Chữ số 6 và 8 BFS và DFS 4p 63.7% 111
0.Tặng hoa Crush 4. Cơ bản-Thuật toán 4p 62.8% 69
Teemo Hái Nấm BFS và DFS 4p 9.7% 15
Thuê xe đạp Tham lam 4 19.0% 6
Olp đổi tiền 5.Cấu trúc-giải thuật 4 60.0% 6
Thuật toán mã hóa Huffman Hàng đợi ưu tiên 4 75.8% 93
Trinh thám Hàng đợi ưu tiên 4 38.2% 185
Xây dựng danh bạ Xâu ký tự 4p 41.7% 64
Thao tác trên cây tìm kiếm nhị phân Chia để trị 4 4.5% 1
Đong nước BFS và DFS 4 32.2% 147
Giá trị xor lớn nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 4 28.6% 5
Bài toán trên dãy số 5.Cấu trúc-giải thuật 4 20.0% 14
Tháo dỡ đường ray Quy hoạch động 4p 61.5% 74
Chẵn với lẻ 4. Cơ bản-Thuật toán 4p 15.7% 9
Lẻ vs Chẵn 4. Cơ bản-Thuật toán 4p 57.8% 35
Độ sâu các nút của cây tìm kiếm nhị phân Chia để trị 4 78.1% 36
Truy vấn max của đoạn con liên tiếp Chia để trị 4p 43.3% 83
Quản Lý Thư Mục Ad-Hoc 4 71.4% 2
Đếm số xâu nhị phân không chứa 101 4. Cơ bản-Thuật toán 4p 23.1% 39
Xây dựng 2 cửa xuống hầm Tham lam 4 14.7% 5
Nhóm bạn BFS và DFS 4 30.1% 66
Đường đi ngắn nhất - Thuật toán Floyd Quy hoạch động 4p 35.1% 61
Tìm kiếm taxi 5.Cấu trúc-giải thuật 4 50.0% 1
Ma trận cân bằng 5.Cấu trúc-giải thuật 4 44.1% 12
Tìm tất cả những xâu con chung dài nhất 7.Adv-Thử thách 4p 19.5% 14
Lại là dãy con đơn điệu tăng dài nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 35.9% 81
Bộ ba tăng 7.Adv-Thử thách 4p 27.1% 10
Lại là tổng các số chính phương chia cho 3 dư 1 7.Adv-Thử thách 4p 16.5% 25
Lại là Đếm những số có các chữ số khác nhau 7.Adv-Thử thách 4 12.7% 8
Lại là Tổng 3 số nguyên 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 27.0% 32