Problems

Problem Category Points AC % ▾ Users
Đếm kí tự Xâu ký tự 2p 12.2% 35
Tổng ưu tiên 5.Cấu trúc-giải thuật 3.6p 12.1% 15
Độ nguy hiểm 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 12.0% 8
Tổng hai số chính phương Số học 1p 11.9% 53
0.Đếm quạ 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 11.8% 2
Hoán đổi nhỏ nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 3 11.7% 33
0.Tiền giấy và Tiền xu 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 2p 11.5% 119
Cây phân đoạn (Segment Tree) Chia để trị 4p 11.2% 9
Chia hết cho K 4.Cơ bản-Thuật toán 1 11.2% 21
Thu hoạch Nấm linh chi Tham lam 2p 11.0% 17
0.Tính tổng dãy fibonacci 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 11.0% 83
Cửa hàng rubik Số học 4 10.9% 12
Chia đôi đoạn con 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 10.9% 28
Quản Lý Thư Mục Ad-Hoc 4 10.9% 3
nqson giai thừa Số học 3p 10.8% 16
Nhảy bước (Task I) BFS và DFS 3p 10.7% 12
Relatively prime tower Quy hoạch động 3p 10.7% 12
0.Biểu diễn số dưới dạng scientific 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 10.7% 2
Super thiêu thân 4.Cơ bản-Thuật toán 3p 10.7% 21
Chia nhóm trên vòng tròn 7.Nâng cao-Thử thách 4p 10.7% 10
Dãy gần cấp số cộng 4.Cơ bản-Thuật toán 2 10.6% 23
Tháp Khổng Lồ ___ 1.5 10.4% 14
Ước số xuất hiện nhiều nhất Ad-Hoc 1p 10.3% 5
0.Luffy và ước số 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 10.3% 94
Lại là Tính tổ hợp chập k của n 7.Nâng cao-Thử thách 3 10.3% 19
0.Số hoàn hảo 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 10.3% 190
Lucky Phát Quà Tham lam 3 10.0% 2
Xâu thập phân quay vòng 7.Nâng cao-Thử thách 3.6p 10.0% 11
Vé VIP 4.Cơ bản-Thuật toán 2.5 9.9% 10
Bộ 3 cấp số nhân 3.Cơ bản-Phương pháp tính 3 9.8% 26
THAO TÁC ADN 7.Nâng cao-Thử thách 4.2p 9.8% 3
nqson chia nhóm 4.Cơ bản-Thuật toán 3 9.4% 15
Jumper BFS và DFS 3p 9.3% 13
Xếp Hàng Tăng Dần Ad-Hoc 3 9.3% 10
Encrypt String 4.Cơ bản-Thuật toán 2p 9.0% 13
Tìm kiếm chuỗi số 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 8.9% 3
Tìm số đầu tiên 4.Cơ bản-Thuật toán 1p 8.8% 17
Nhảy bước (Task II) Số học 2p 8.7% 8
Walker Quay lui 3p 8.3% 13
Quy hoạch đồ thị Đồ thị 4p 8.3% 2
Đóng cửa cửa hàng 5.Cấu trúc-giải thuật 2 8.3% 24
Hoán Đổi 4.Cơ bản-Thuật toán 3p 8.2% 13
Những số 0 cuối cùng 5.Cấu trúc-giải thuật 4 8.1% 9
Chương trình giải trí 5.Cấu trúc-giải thuật 3 8.1% 14
Thay xâu 4.Cơ bản-Thuật toán 3p 8.1% 11
0.Làng thống trị BFS và DFS 5 7.4% 7
Board game mang tên “Tích tổng” 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 7.3% 26
Teemo Hái Nấm BFS và DFS 4p 7.2% 20
0.Bóng chuyền 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 7.1% 68
Yasuo và những người bạn 5.Cấu trúc-giải thuật 5p 7.0% 8