Problems

Problem Category Points AC % ▾ Users
Tích lớn nhất từ tổng Tham lam 3p 18.5% 33
nqson ước số Số học 3p 18.5% 26
Định thức 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 18.4% 78
Đếm số xâu nhị phân chứa 100 5.Cấu trúc-giải thuật 3 18.4% 24
0.chu kỳ 3N+1 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 18.3% 42
Phần nguyên và phần dư 7.Nâng cao-Thử thách 3p 18.3% 33
nqson phá laptop Số học 1 18.3% 69
Lucky Học Matrix 7.Nâng cao-Thử thách 4 18.2% 7
Thừa số đặc biệt 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 2 18.1% 40
Nobita học code 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 18.1% 45
4 số 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 18.1% 26
Lật bảng vuông 4.Cơ bản-Thuật toán 1.5p 18.1% 52
Tháng tư là lời nói dối của nqson 5.Cấu trúc-giải thuật 4 18.0% 8
Đếm số phần tử nhỏ hơn đứng trước 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 17.9% 34
5.Điểm trung bình và xác nhận 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 17.8% 16
Giải và biện luận phương trình trùng phương 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 17.8% 148
Xây dựng 2 cửa xuống hầm Tham lam 4 17.6% 11
Tổng các số chính phương chia cho 3 dư 1 7.Nâng cao-Thử thách 2p 17.5% 114
0.Các loại Tam giác 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 17.5% 459
Easy Problem 7.Nâng cao-Thử thách 3p 17.5% 139
Koi xếp bi Quy hoạch động 4p 17.4% 4
Đường đều Quy hoạch động 3.4p 17.2% 9
Biến Đổi Nhanh Nhất 4.Cơ bản-Thuật toán 2 17.2% 116
Lại là tổng các số chính phương chia cho 3 dư 1 7.Nâng cao-Thử thách 4p 17.1% 46
Thu hoạch mận 4.Cơ bản-Thuật toán 2p 17.1% 51
5.Chào mừng đến với mùa đông! 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 17.1% 86
Đếm số xâu nhị phân mà số chữ số 0 không ít hơn số chữ số 1 Ad-Hoc 4 17.0% 23
0.Vietlot Số học 5p 17.0% 29
Ếch nhảy 4.Cơ bản-Thuật toán 3 16.9% 52
Tìm dãy con liên tục có tổng cho trước Hash 4p 16.9% 58
Hàng Cây ___ 2 16.8% 12
Khiêu vũ của Robot 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 16.8% 18
nqson giai thừa Số học 3p 16.8% 26
Xáo trộn bit Ad-Hoc 1p 16.7% 4
Lắp ráp đơn giản 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 16.7% 28
Giá cả phải chi trả 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 16.4% 19
Dự án làm đường 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 16.4% 10
0.Xâu đối xứng dài nhất Xâu ký tự 3p 16.3% 35
Khuyến mại Tham lam 3p 16.1% 90
Cận monodigit Tham lam 1.5p 16.0% 54
Top 3 4.Cơ bản-Thuật toán 2p 16.0% 108
Tung xúc xắc Quy hoạch động 3.6 15.9% 7
Chúa tể Gunny 7.Nâng cao-Thử thách 3 15.9% 5
Ngôi đền thần thánh 5.Cấu trúc-giải thuật 4 15.6% 14
0.Bánh Chưng 4.Cơ bản-Thuật toán 3p 15.6% 479
Gấp giấy ngang dọc Ad-Hoc 1.5p 15.5% 77
Đội quân vô địch 7.Nâng cao-Thử thách 4 15.5% 38
Đếm chuột túi Tham lam 2p 15.2% 62
OLP13 - BẢN ĐỒ GEN ___ 2.4p 14.9% 9
OLP18 - ONLY THREE ___ 3p 14.9% 6