Problems

Problem Category Points AC % ▾ Users
Số gần may mắn 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 64.2% 66
0.Tích đơn giản 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 64.1% 708
1. Số may mắn 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 64.1% 60
Kế hoạch Năng lượng Ad-Hoc 1p 64.0% 49
0.Liệt kê hoán vị Quay lui 1p 63.9% 337
Liệt kê các xâu con 5.Cấu trúc-giải thuật 3 63.8% 81
Họ tên thành tên họ Xâu ký tự 1 63.7% 127
Hoán vị lặp Quay lui 3 63.7% 341
Factorial of a large number Xâu ký tự 3p 63.7% 380
0.svmc 2017 cmpls-complete the Sequence! 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 63.6% 7
Cú đấm của Chí Phèo 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 63.5% 553
Khu vực Hàng đầu 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 63.5% 117
Khoảng cách 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 63.1% 305
0.Tuổi trong ngày 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 62.9% 715
5.Khoảng 2 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 62.9% 741
Sắp xếp có điều kiện 5.Cấu trúc-giải thuật 2 62.9% 455
Trang trí hình quả trám 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 62.6% 116
Chuyển đổi thời gian 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 62.3% 615
Đạo Hàm đa thức 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 62.0% 443
Trên đường chéo Secundary 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 61.6% 324
Căn bậc 2 của 2 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 61.6% 80
Tuổi của Bằng 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 61.5% 520
Truy vấn tần suất chuỗi Map 1 61.1% 171
Múi giờ 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 61.0% 255
Olp đổi tiền 5.Cấu trúc-giải thuật 4 61.0% 12
Tung đồng xu 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 60.9% 50
Mã hóa *chửi thề* Xâu ký tự 1 60.8% 152
Bánh đa nem 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 60.7% 1480
Điểm trắc nghiệm 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 60.6% 132
0.Tổng của các số nguyên liên tiếp 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 60.4% 394
0.Ước tính số lượng số nguyên tố 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 60.4% 79
nqson oánh bài 5.Cấu trúc-giải thuật 2 60.4% 52
Bò Bestie Ad-Hoc 1p 60.4% 114
Cờ Vua 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 60.3% 289
Lập nhóm 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 60.0% 5
Leo Thang Quy hoạch động 2p 60.0% 280
Dãy tam phân Quay lui 3p 59.9% 245
Khu vực còn lại 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 59.8% 98
0.Tính giai thừa Số học 1p 59.7% 1157
Biểu thức lên xuống 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 59.7% 245
Phép biến đổi cặp đôi liền kề 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 59.3% 32
0.Hình vuông 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 59.3% 1081
Sfit làm quen 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 59.2% 177
0.Tặng hoa Crush 4.Cơ bản-Thuật toán 4p 59.0% 126
UTC Confession 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 59.0% 35
Các lựa chọn 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 59.0% 185
t2r3. Hoán vị tiếp theo 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 58.8% 46
Xếp đa giác vào hình vuông 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 58.8% 10
Đi bộ trong thời gian 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 58.6% 107
Chuỗi hoàn hảo 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 58.6% 508