Problems

Problem Category Points AC % Users ▾
Kiểm tra một dãy số nguyên có là dãy cấp số cộng hay không 04. Cơ bản-Thuật toán 1 29.1% 109
Vị trí sau khi sắp xếp 04. Cơ bản-Thuật toán 2p 57.4% 104
Trung bình cộng và trung bình nhân 04. Cơ bản-Thuật toán 1 24.7% 91
Tính chất đơn điệu của dãy số 04. Cơ bản-Thuật toán 2 32.2% 86
Tìm số cuối cùng 04. Cơ bản-Thuật toán 1p 21.0% 80
Biểu thức tính toán trên dãy 04. Cơ bản-Thuật toán 3p 22.6% 79
Bịt mắt bắt dê 04. Cơ bản-Thuật toán 3 64.7% 73
Trao giải chung kết marathon 04. Cơ bản-Thuật toán 2 27.1% 68
Dãy con đơn điệu tăng dài nhất 04. Cơ bản-Thuật toán 3p 52.6% 49
Hàm ngược của hàm giai thừa 04. Cơ bản-Thuật toán 1 53.3% 46
Tính toán trên ma trận 04. Cơ bản-Thuật toán 2 26.9% 45
Chu vi và diện tích đa giác lồi 04. Cơ bản-Thuật toán 2 41.8% 44
0.Tặng hoa Crush 04. Cơ bản-Thuật toán 4p 63.1% 39
Cực trị theo tính chất đồng dư 04. Cơ bản-Thuật toán 1 26.1% 38
Liệt kê trên dãy 04. Cơ bản-Thuật toán 2p 20.9% 36
Đếm số ước của n giai thừa 04. Cơ bản-Thuật toán 3 33.1% 36
Đếm số đoạn thẳng cắt đường thẳng y = x 04. Cơ bản-Thuật toán 1 21.6% 35
Điểm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy 04. Cơ bản-Thuật toán 2 32.1% 27
Số thiếu 04. Cơ bản-Thuật toán 1 50.0% 27
Nhân 2 số lớn 04. Cơ bản-Thuật toán 2 35.3% 27
Chụp ảnh kỷ yếu 04. Cơ bản-Thuật toán 2 37.6% 27
Phép giao hai tập hợp 04. Cơ bản-Thuật toán 3 57.4% 25
Sắp xếp chèn (INSERTION SORT) 04. Cơ bản-Thuật toán 2p 47.2% 20
Đếm trên dãy số 04. Cơ bản-Thuật toán 1 30.0% 19
Lẻ vs Chẵn 04. Cơ bản-Thuật toán 4p 50.0% 19
0.Sắp xếp Danh sách Trẻ em của Santa 04. Cơ bản-Thuật toán 1p 39.6% 17
Sắp xếp nổi bọt (BUBBLE SORT) 04. Cơ bản-Thuật toán 2p 51.2% 17
Các đường chéo song song với đường chéo chính và đường chéo phụ của ma trận 04. Cơ bản-Thuật toán 2 40.0% 16
Tổng đặc biệt 2 04. Cơ bản-Thuật toán 3p 16.9% 16
Dãy gần cấp số cộng 04. Cơ bản-Thuật toán 2 14.8% 15
Dãy đảo dấu luân phiên 04. Cơ bản-Thuật toán 2p 32.2% 15
Xích mèo 04. Cơ bản-Thuật toán 3 41.8% 15
Tính điểm thi đấu bóng đá 04. Cơ bản-Thuật toán 2 45.2% 14
Sắp xếp chọn (SELECTION SORT) 04. Cơ bản-Thuật toán 2p 48.3% 13
Cây ATM trả tiền 04. Cơ bản-Thuật toán 3p 47.1% 12
Tính điểm thi lập trình 04. Cơ bản-Thuật toán 1 40.0% 12
M số lớn nhất 04. Cơ bản-Thuật toán 3 24.2% 12
Từ xuất hiện nhiều nhất 04. Cơ bản-Thuật toán 3 20.0% 11
Ếch nhảy 04. Cơ bản-Thuật toán 3 13.7% 9
Anh hùng bàn phím 04. Cơ bản-Thuật toán 2 20.0% 8
Vấn đề MODULO 04. Cơ bản-Thuật toán 3 12.6% 6
Tìm số đầu tiên 04. Cơ bản-Thuật toán 1p 10.1% 6
Vẽ biểu đồ tăng giảm giá chứng khoán 04. Cơ bản-Thuật toán 2 26.9% 6
Sắp xếp truyện tranh 04. Cơ bản-Thuật toán 3 27.0% 6
Đếm số xâu nhị phân không chứa 101 04. Cơ bản-Thuật toán 4p 35.0% 5
0.SupperThiêuThân 04. Cơ bản-Thuật toán 3 25.0% 5
Lập lịch 04. Cơ bản-Thuật toán 3 33.3% 5
Bộ 3 số tổng bằng 0 04. Cơ bản-Thuật toán 3p 4.8% 5
Hoán Vị Lớn Nhất 04. Cơ bản-Thuật toán 2p 13.2% 4
Số đường đi 04. Cơ bản-Thuật toán 4 33.3% 4