Problems

Problem Category Points AC % ▾ Users
Quy hoạch đồ thị Đồ thị 4p 8.3% 2
Hoán Đổi 4.Cơ bản-Thuật toán 3p 8.3% 14
Chuỗi đẹp Quy hoạch động 5p 8.1% 3
Những số 0 cuối cùng 5.Cấu trúc-giải thuật 4 8.0% 11
0.Làng thống trị BFS và DFS 5 7.9% 8
0.Bóng chuyền 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 7.8% 81
Teemo Hái Nấm BFS và DFS 4p 7.7% 24
Ước số phong thuỷ 4.Cơ bản-Thuật toán 4 7.6% 9
Cặp xa nhau ___ 3.2p 7.3% 16
Stanley's button 7.Nâng cao-Thử thách 4.2p 7.0% 3
Điểm trung bình nâng cao 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 6.9% 95
Board game mang tên “Tích tổng” 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 6.9% 29
Yasuo và những người bạn 5.Cấu trúc-giải thuật 5p 6.3% 9
Tô màu hộp quà Ad-Hoc 3 6.2% 6
Lắp ráp cây đuốc 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 5.9% 3
0.SW. Longest Common Substring of n Strings 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 5.3% 2
0.svmc 2017 tetra- sphere in a tetrahedron 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 5.0% 1
Dãy Con Tăng Dần ___ 2 5.0% 5
Lắp mạch điện ___ 4p 5.0% 2
0.SY. The Maximum Subsequence with Bounded Length 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 4.9% 2
LỆNH PHÒNG THỦ ___ 5p 4.8% 2
OLP17 - ROBOT ___ 3.4p 4.7% 2
0.SJ. Gold 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 4.2% 3
Tổng trong tập con Quay lui 4p 4.2% 7
0.SU. Networks 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 3.9% 2
Cân bằng dương ___ 3.4p 3.3% 3
Chuyến bay Covid đặc biệt 7.Nâng cao-Thử thách 3p 2.5% 3
0.Tính lương 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 2.5% 7
Monodigit nhỏ nhất Số học 4.4p 1.5% 1
Xếp Hậu thần tốc 7.Nâng cao-Thử thách 5p 1.1% 1
0.SR. Edges Adding 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
0.SQ. InterCity Bus 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0