Problems

Problem Category Points AC % ▾ Users
Sinh các dãy nhị phân Quay lui 2p 72.5% 454
0.Số lẻ 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 72.0% 503
Bội số 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 72.0% 335
Bài toán TACANH 5.Cấu trúc-giải thuật 3 71.9% 78
0.t2r3.Tần suất Ad-Hoc 1p 71.9% 247
Độ sâu các nút của cây tìm kiếm nhị phân Chia để trị 4 71.7% 58
Vấn đề rỗng ___ 0.5p 71.4% 72
5.x.Trình tự hợp lý 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 71.0% 99
Tính điểm thi lập trình 4.Cơ bản-Thuật toán 1 70.9% 119
0.Sắp xếp Đơn giản 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 70.9% 396
Lai ghép 5.Cấu trúc-giải thuật 3 70.8% 109
5.X.Tiêu thụ 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 70.5% 289
0.Sự khác biệt 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 70.2% 344
Sự khác biệt ngày Ad-Hoc 1p 70.0% 7
Thơ Haiku 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 69.7% 475
Bịt mắt bắt dê 4.Cơ bản-Thuật toán 3 69.5% 359
Simple Calculate 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 69.3% 537
0.svmc 2017 eqbox - equipment box 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 69.2% 8
0.SVMC 2017 stone - lifting the stone 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 69.2% 8
Rút gọn phân số Số học 2p 69.1% 50
Tổng n hàng đầu của Tam giác Pascal 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 68.8% 75
0.Nhiên liệu đã sử dụng 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 68.7% 320
Xếp lá bài 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 68.5% 141
Count Similar Character 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 68.4% 279
0.Khoảng cách giữa hai điểm 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 68.0% 563
Chia cặp 4.Cơ bản-Thuật toán 1 68.0% 112
Hóa đơn 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 67.8% 210
Đi bộ trong thời gian 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 67.6% 93
Tuổi của Bằng 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 67.6% 402
Ống dẫn của Bob 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 67.1% 107
Lại là Dãy con liên tục khác biệt 7.Nâng cao-Thử thách 3 67.0% 164
Đếm số lẻ bên trái 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 66.9% 166
Đường đi con mã 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 2 66.7% 41
Tìm điểm thuộc tam giác 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1.5p 66.7% 26
Tình bạn cấp 3 4.Cơ bản-Thuật toán 3 66.7% 3
Đi trên đường chéo 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 66.7% 3
Sơn Trâu Tưới Cây 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2.5 66.7% 3
Merry Christmaaas 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 66.6% 496
Lớp Map 1p 66.5% 338
Ước số 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 66.3% 672
Lật mặt các đồng xu 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 66.0% 57
Thống kê tần suất xuất hiện Map 2 65.9% 354
0.Tuổi của các con 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 65.8% 997
Kế hoạch Năng lượng Ad-Hoc 1p 65.7% 38
0.X.Máy kiểm tra tự động Ad-Hoc 1p 65.6% 153
0.Các số chẵn 2 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 65.6% 481
Olp đổi tiền 5.Cấu trúc-giải thuật 4 65.5% 8
Money Changing Tham lam 1p 65.4% 228
Xúc xích - Rất dễ 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 65.4% 385
UTC Confession 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 65.2% 11