Problems

Problem Category Points AC % ▴ Users
Giao của đường thẳng và đường tròn Số học 2p 22.4% 48
Tìm tất cả những xâu con chung dài nhất 7.Nâng cao-Thử thách 3p 22.4% 31
Câu đố Số học 2p 22.4% 56
Đếm số cặp cột điện bằng nhau Map 2p 22.4% 304
Đếm cặp có tổng giới hạn 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 22.5% 69
Diện tích tứ giác 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 22.6% 342
Trị tuyệt đối lớn nhất 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 22.6% 138
0.Tăng dân số 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 22.7% 28
Phân chia công việc 2 Đồ thị 3p 22.8% 12
0.t2r3. Sáng chủ nhật 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 22.8% 37
Que củi 4.Cơ bản-Thuật toán 2p 22.8% 187
Tổ ong 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 22.8% 46
0.SupperThiêuThân 4.Cơ bản-Thuật toán 3 23.1% 9
Chuyến bay bầu cử 7.Nâng cao-Thử thách 4 23.1% 2
Lại là kiểm tra phạm vi 4.Cơ bản-Thuật toán 4 23.1% 4
0.Số nguyên tố 5.Cấu trúc-giải thuật 1p 23.1% 909
Trộn hai dãy không giảm thành một dãy không giảm 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 23.2% 193
Nội suy trên lưới đều 3.Cơ bản-Phương pháp tính 3 23.2% 10
Đếm những số có các chữ số khác nhau 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 23.3% 19
Số những số nguyên tố cùng nhau Số học 2p 23.3% 61
Chẵn với lẻ 4.Cơ bản-Thuật toán 4p 23.4% 19
t2r2. Mở Hàng 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 23.4% 42
Dãy số lớn nhỏ 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 23.4% 32
PRIME 18 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 23.5% 120
Chơi với tập hợp 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 23.5% 6
Lại là Robot quét vôi Ad-Hoc 3p 23.5% 89
Ngục tối 4.Cơ bản-Thuật toán 2 23.5% 12
Mật mã Caesar Xâu ký tự 1 23.6% 144
Lại là tổng số các số lẻ liên tiếp 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 23.6% 208
Đảo ngược nhóm phần tử 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 2 23.6% 83
Huyền thoại Yasou 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 23.6% 98
Đếm số đoạn thẳng cắt đường thẳng y = x 4.Cơ bản-Thuật toán 1 23.7% 52
Giờ và phút Ad-Hoc 1p 23.7% 7
Tico xây cột đèn 7.Nâng cao-Thử thách 3p 23.7% 18
Đi Buôn 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 23.8% 44
Tập hợp con không chia hết Số học 2 23.8% 26
Play with bit Số học 3 23.8% 11
Giải mã TEENCODE Xâu ký tự 2 23.8% 44
5.Chọn Team 3.Cơ bản-Phương pháp tính 3 23.9% 63
Điền cấp số cộng 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1.5p 23.9% 33
0.Nút xanh đỏ Quy hoạch động 2p 23.9% 76
Điểm chuyển tiếp 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 23.9% 100
Trò chơi với dãy số 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 23.9% 99
Điểm - gốc - đường tròn 4.Cơ bản-Thuật toán 1p 23.9% 110
Đếm đoạn 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 24.0% 211
Tổng trên đường chéo 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 24.0% 44
Anh hùng bàn phím 4.Cơ bản-Thuật toán 2 24.1% 18
Đường đi cuối cùng Quay lui 3p 24.1% 66
Đếm số xâu nhị phân không chứa 101 4.Cơ bản-Thuật toán 4p 24.1% 53
Đỉnh và Thung lũng 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 24.2% 46