Problems

Problem Category ▴ Points AC % Users
Vitória và sự thờ ơ của cô ấy 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 76.6% 251
0.Tam giác 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 48.0% 400
0.Ổ cắm điện 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 80.0% 617
Tri-du 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 72.7% 59
Chuyển đổi sang hệ thập lục phân 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 79.7% 286
0.Biểu diễn số dưới dạng scientific 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 12.3% 7
Đa giác đều 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 54.1% 147
0.Đánh số trang bằng số La Mã 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 52.2% 189
0.Nhảy ếch 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 47.4% 442
0.t2r2. Một thời đã xa 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 35.9% 145
0.Phim ảnh 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 32.6% 376
Các lựa chọn 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 59.5% 191
X.Hành tinh Pronalândia 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 42.1% 166
MacPRONALTS 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 83.7% 152
0.t2r3. Sáng chủ nhật 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 24.6% 45
Xác định Trà 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 80.5% 306
Múi giờ 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 61.1% 260
Lẻ, chẵn hoặc gian lận 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 42.0% 196
0.t2r2.Thách thức của Bino 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 52.6% 671
0.Đóng Add tabs khi duyệt web 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 44.8% 118
Tìm kiếm chuỗi số 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 12.2% 6
Hai hóa đơn 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 29.4% 109
0.Trở lại nhà hàng Rada 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 35.5% 26
Galopeira 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 42.3% 99
Pepe, Tôi Đã Nến! 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 41.9% 129
0.Ước tính số lượng số nguyên tố 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 57.8% 84
0.Kê khai mẫu tên 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 31.8% 250
5.r2t2. Căn của 10 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 55.2% 122
Đỉnh và Thung lũng 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 23.7% 56
0.Lực lượng Awakens 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 37.8% 78
0.Fibonacci nhanh 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 42.7% 339
Twitter 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 37.4% 204
Căn bậc 2 của 2 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 62.0% 83
Biến cố 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 58.7% 113
0.Mã chẵn lẻ 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 77.4% 69
Trận đánh Pomekons 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 11.2% 6
Chơi với tập hợp 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 14.5% 6
Tổng n hàng đầu của Tam giác Pascal 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 69.7% 95
Xúc xích - Rất dễ 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 66.5% 440
Đi bộ trong thời gian 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 58.5% 115
Huaauhahhuahau 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 52.3% 113
0.Bóng chuyền 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 8.1% 87
Lặn 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 23.7% 42
Tam giác 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 29.6% 203
Vịt con 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 24.6% 122
Merry Christmaaas 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 66.8% 567
Đạo Hàm đa thức 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 62.2% 459
Bộ ba Pitago 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 44.1% 159
0.Các số chẵn 2 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 65.8% 566
Diện tích hình thang 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 49.4% 791