Problems

Problem Category ▴ Points AC % Users
Chuyển đổi sang hệ thập lục phân 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 83.5% 246
0.Biểu diễn số dưới dạng scientific 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 11.5% 5
Đa giác đều 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 52.0% 127
0.Đánh số trang bằng số La Mã 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 52.2% 171
0.Nhảy ếch 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 46.8% 424
0.t2r2. Một thời đã xa 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 35.4% 138
0.Phim ảnh 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 31.8% 347
Các lựa chọn 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 60.5% 170
X.Hành tinh Pronalândia 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 42.7% 143
MacPRONALTS 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 84.5% 131
0.t2r3. Sáng chủ nhật 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 22.8% 37
Xác định Trà 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 79.7% 270
Múi giờ 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 60.7% 243
Lẻ, chẵn hoặc gian lận 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 41.9% 188
0.t2r2.Thách thức của Bino 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 52.2% 637
0.Đóng Add tabs khi duyệt web 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 43.7% 108
Tìm kiếm chuỗi số 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 8.6% 4
Hai hóa đơn 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 32.3% 102
0.Trở lại nhà hàng Rada 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 38.6% 21
Galopeira 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 40.0% 82
Pepe, Tôi Đã Nến! 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 41.5% 114
0.Ước tính số lượng số nguyên tố 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 59.2% 71
0.Kê khai mẫu tên 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 32.9% 233
5.r2t2. Căn của 10 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 54.8% 114
Đỉnh và Thung lũng 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 24.2% 46
0.Lực lượng Awakens 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 37.1% 69
0.Fibonacci nhanh 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 41.4% 305
Twitter 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 36.9% 178
Căn bậc 2 của 2 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 60.0% 70
Biến cố 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 55.7% 98
0.Mã chẵn lẻ 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 76.9% 58
Trận đánh Pomekons 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 11.9% 4
Chơi với tập hợp 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 23.5% 6
Tổng n hàng đầu của Tam giác Pascal 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 67.4% 82
Xúc xích - Rất dễ 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 65.6% 404
Đi bộ trong thời gian 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 63.8% 96
Huaauhahhuahau 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 49.8% 96
0.Bóng chuyền 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 7.5% 77
Lặn 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 26.9% 35
Tam giác 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 28.8% 187
Vịt con 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 25.4% 104
Merry Christmaaas 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 66.3% 525
Đạo Hàm đa thức 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 62.3% 429
Bộ ba Pitago 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 44.9% 147
0.Các số chẵn 2 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 66.1% 527
Diện tích hình thang 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 48.9% 765
t2r2. Tích của dãy cấp số cộng 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 21.3% 189
Ma trận xoáy trôn ốc 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 2 43.9% 130
Tìm hai số có tích lớn nhất 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 25.6% 161
Tìm hai số có tích nhỏ nhất 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 19.7% 106